Στην προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των έξι εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, προχώρησε ο Πρύτανης, Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νέος νόμος 4.957/2022, εξέδωσε διεθνή δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση των πέντε θέσεων.

Η  θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης θα αρχίσει από την ημερομηνία συγκρότησής του και θα ολοκληρωθεί την 31η Αυγούστου 2026.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των έξι εσωτερικών μελών θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022, και η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Η Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των πέντε θέσεων, έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 27η Οκτωβρίου 2022.