Το Δημοτικό  Συμβούλιο Κομοτηνής ενέκρινε τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

  1. την αλλαγή της θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ορφέως, ώστε αυτή να βρίσκεται  έμπροσθεν του ζαχαροπλαστείου «Νεντίμ».
  2. τη δημιουργία δύο νέων διαβάσεων πεζών, στις οδούς Κοσμίου και Μαμέλη, καθώς και  την κάθετη σήμανση με πινακίδες Κ16.
  3. τη μεταφορά της θέσης φορτοεκφόρτωσης της οδού Αγχιάλου, από το ύψος του  καταστήματος ηλεκτρικών ειδών ιδιοκτησίας Χαλήλ Μουσταφά, σε άλλο  σημείο  της  περιοχής.
  4. τη θέση χώρου φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Γ. Νικολάου.
  5. τη θέση χώρου φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Μακεδονίας.
  6. την τοποθέτηση φωτεινών ανακλαστήρων οδοστρώματος (μάτια γάτας), στον οικισμό Φαναρίου, στα σημεία όπου επιτρέπεται από τον νόμο.