Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. γνωστοποιεί στο κοινό του Νομού Ροδόπης ότι προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες ανάπτυξης των δικτύων, θα γίνουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή 12-08-2022, ως εξής:

  • Από τις 08:00 έως τις 08:15 και από τις 12:30 έως τις 12:45, στους οικισμούς Πρωτάτο, Τσιφλίκι, Μικρό Πιστό, Μύστακα, Λύκειο, Έβρενος και Αρριανά, στον οικισμό ΕΙΥΑΠΟΕ στο γήπεδο Σαπών, καθώς και στις δραστηριότητες που βρίσκονται
    εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού από τη γέφυρα του Λοφαρίου – Γήπεδο Σαπών – Σφαγεία Σαπών έως Αρριανά.
  • Επίσης θα γίνουν δύο διακοπές των 5 λεπτών στην επαρχιακή οδό από Φιλλύρα – Αρριανά – Νέα Σάντα – Κέχρος.

Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα γι’ αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, συμμερίζεται την ταλαιπωρία του κοινού και ζητά την κατανόησή του.