Η “Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων” του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, «Thinc», ανακοινώνει την έναρξη του Α΄ Κύκλου υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή και φιλοξενία νεοφυών επιχειρηματικών ομάδων.

Σκοπός της “Θερμοκοιτίδας” είναι η υποστήριξη της καινοτομίας και η προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της επαγγελματικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων, αλλά και της εξεύρεσης δικτύων χρηματοδότησης των νέων ιδεών.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε:

  • φοιτητές και απόφοιτους των Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καθώς και των λοιπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας οι οποίοι ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ.
  • εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα οι οποίοι επιθυμούν να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση ή να συμμετάσχουν σε συνεργατικό σχήμα-ομάδα θερμοκοιτιαζόμενων.
  • άνεργους καθώς και μέλη κοινωνικά ευπαθών ομάδων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ που διαθέτουν μια αξιόλογη και καινοτόμο ιδέα επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη ή πολίτη χώρας-μέλους της Ε.Ε. ή πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα.

Βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας των αιτήσεων είναι τα παρακάτω:

  • Τουλάχιστον ένα μέλος της επιχειρηματικής ομάδας να είναι έως 35 ετών.
  • Η ομάδα να αποτελείται από 2 έως 5 άτομα.

Η Πρόσκληση και η Φόρμα Αίτησης για εισαγωγή στην Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων “Thinc” βρίσκονται στην ιστοσελίδα thinc.duth.gr και η υποβολή των αιτήσεων θα είναι ενεργή μέχρι την Πέμπτη 18 Αυγούστου.

cc4feb8b screenshot 2180