Σε δέκα δημοτικά σχολεία της Κομοτηνής θα εφαρμοστεί το νέο, διευρυμένο, ολοήμερο πρόγραμμα (ως τις 17:30 αντί για ως τις 16:00), που πιλοτικά θα εφαρμοστεί από την επερχόμενη σχολική χρονιά σε νηπιαγωγεία και δημοτικά όλης της χώρας.

Για την επιλογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπ’ όψη κριτήρια όπως το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο, και ο αριθμός των λειτουργούντων ολοήμερων τμημάτων.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί περίπου στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε σχεδόν 5.000 τμήματα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, ο στόχος του διευρυμένου παιδαγωγικού προγράμματος είναι διττός:

“Αφ’ ενός, η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης για τα παιδιά, μέσω:

  • δραστηριοτήτων όπως εκπαιδευτική ρομποτική, πειράματα, ρητορική τέχνη, ασφαλής και δημιουργική πλοήγηση στο Διαδίκτυο, αθλητισμός, παραδοσιακοί ή μοντέρνοι χοροί, εικαστικές τέχνες, χειροτεχνίες και κατασκευές, εκμάθηση μουσικών οργάνων.
  • επιπλέον χρόνου για μάθηση, μελέτη και παιχνίδι στο σχολείο.

Αφ’ ετέρου, η υποστήριξη της οικογένειας, με: 

  • προσέγγιση του σχολικού με το εργασιακό ωράριο των γονέων.
  • περισσότερο ελεύθερο, δημιουργικό χρόνο στο σπίτι, εφόσον η μελέτη θα ολοκληρώνεται στο σχολείο.
  • επέκταση των δωρεάν παροχών εκπαίδευσης”.

Η πρόσβαση όλων των μαθητών στο διευρυμένο ολοήμερο είναι ελεύθερη, χωρίς κανένα κριτήριο συμμετοχής.

Η σχετική Υπουργική Απόφαση με τον πίνακα των σχολείων, εδώ.

Στην Κομοτηνή, τα σχολεία που θα λειτουργήσουν με διευρυμένο ολοήμερο, είναι τα εξής: 1ο Δημοτικό, 2ο Δημοτικό, 3ο Δημοτικό, 4ο Δημοτικό, 6ο Δημοτικό, 7ο Δημοτικό, 8ο Δημοτικό, 10ο Δημοτικό, 11ο Δημοτικό και 13ο Δημοτικό. 

Φωτό: Σάκης Σεραφίδης