Πιτζάμες και φόρμες ύπνου, οξύμετρα, θερμόμετρα, και μία τηλεόραση, δώρισε η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

“Πρόκειται για είδη αναγκαία για τα παιδιά που θεραπεύονται στο θεραπευτήριο που είναι μοναδικό στην περιοχή μας. Ευχόμαστε ως ΔΕΜΠ Κομοτηνής η προσφορά μας αυτή να έχει θετικό αντίκτυπο στην καλυτέρευση της καθημερινότητας των παιδιών και του θεραπευτηρίου”, δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΜΠ Κομοτηνής, Σελήμ Ισά.

e098c56e screenshot 2169