Η ΧΕΝ Ελλάδος θα υλοποιήσει και φέτος το πρόγραμμα «Αθηνά» – δωρεάν στέγαση φοιτητριών στην Αθήνα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτήτριες/σπουδάστριες Ανώτατης Εκπαίδευσης από την περιφέρεια (εκτός Αττικής) οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες.

Υλοποιείται, δε, στο Πολυκέντρο «Αθηνά», στην Ηλιούπολη Αττικής, σε έναν σύγχρονο χώρο 3.000 τ.μ. και σε εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών, όπου η ΧΕΝ Ελλάδος διασφαλίζει το δικαίωμα της νέας γυναίκας στη γνώση και στην απρόσκοπτη πρόσβασή της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση και προστασία του δικαιώματος πρόσβασής των νέων γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δίχως τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων.

Μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον και με τη βοήθεια εξειδικευμένων επαγγελματιών, οι νέες γυναίκες που φιλοξενούνται στηρίζονται να ξεκινήσουν ή/και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο γνωστικό αντικείμενο που επέλεξαν, και εφοδιάζονται για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία.

d7215442 deltio typoy1Η ΧΕΝ Ελλάδος, γυναικεία, εθελοντική οργάνωση, ΝΠΙΔ–Ίδρυμα κοινωφελές μη κερδοσκοπικό, απευθύνεται μέσα από ποιοτικά προγράμματα και υπηρεσίες σε όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτως θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης, προασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών επί σειρά δεκαετιών. Πρωτοστατεί με δράσεις συνηγορίας στον αγώνα για την Ισότητα των Φύλων και ασκεί πίεση για θεσμικές αλλαγές προς την ουσιαστική επίτευξή της.

Υποβολή αιτήσεων

  • Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και τις 5 Σεπτεμβρίου 2022.
  • Στον σύνδεσμο https://xen.gr/projects/programma-stegasis/ θα βρείτε τη φόρμα υποβολής της αίτησης και πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους όρους και προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε
• Στα Τοπικά Κέντρα της ΧΕΝ
• Στη ΧΕΝ Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση stegastiko@xen.gr

Η κάλυψη των θέσεων για το εν λόγω Στεγαστικό Πρόγραμμα, γίνεται με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.