Δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός της παραγωγικότητας στον εργασιακό χώρο. Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι θα συμφωνούσαν ότι είναι το μέτρο του πόση δουλειά μπορείτε να κάνετε σε δεδομένο χρόνο. Για παράδειγμα, αν εργαστήκατε για 30 λεπτά και παράξατε 10 σελίδες κειμένου, τότε η παραγωγικότητά σας ήταν 3 σελίδες ανά λεπτό (10 διαιρούμενο με το 30).

Για να προσδιορίσετε αν είστε παραγωγικοί ή όχι στη δουλειά σας, πρέπει να γνωρίζετε ποιοι είναι οι στόχοι σας και πόση δουλειά πρέπει να κάνετε σε μια ώρα ή μια μέρα. Όσο πιο λεπτομερείς είναι οι στόχοι σας, τόσο καλύτερα θα μπορείτε να προσδιορίσετε αν η προσπάθειά σας ανταποκρίνεται ή όχι σε αυτούς.

Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη σας και άλλους παράγοντες, όπως πόσο χρόνο διαρκεί κάθε δραστηριότητα και πόσες φορές την επαναλαμβάνετε κατά τη διάρκεια μιας ημέρας (αυτό θα σας δώσει μια ιδέα για το πόσο χρόνο θα πρέπει να απαιτεί κάθε δραστηριότητα).

Στον εργασιακό χώρο, η παραγωγικότητα αναφέρεται στο πόση εργασία ολοκληρώνετε σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Είναι σημαντική για τις εταιρείες επειδή τις βοηθά να μετρήσουν πόσο αποδοτικοί είναι οι εργαζόμενοί τους στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η παραγωγικότητα είναι επίσης σημαντικός παράγοντας όταν εξετάζεται η πρόσληψη νέων εργαζομένων – οι εταιρείες θέλουν να γνωρίζουν ότι θα έχουν αρκετή δουλειά από έναν εργαζόμενο πριν κάνουν την επένδυση για την πρόσληψή του με πλήρη απασχόληση.

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος μέτρησης της παραγωγικότητας είναι ο χρόνος. Ωστόσο, αυτό έχει τους περιορισμούς του. Για παράδειγμα, αν εργάζεστε για δύο ώρες και δεν παράγετε τίποτα, αυτό δεν σημαίνει ότι είστε μη παραγωγικοί. Θα μπορούσε να είναι ότι κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ωρών ξεκουραζόσασταν ή σκεφτόσασταν κάτι άλλο. Μπορεί να σχεδιάζατε εκ των προτέρων και να μην παρήγαγες τίποτα χειροπιαστό εκείνη τη στιγμή, αλλά να εξακολουθούσες να είσαι ιδιαίτερα παραγωγικός μακροπρόθεσμα.

Υπάρχουν πολλές μεταβλητές που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη μέτρηση της παραγωγικότητας στον χώρο εργασίας. Για παράδειγμα:

Ποιότητα έναντι ποσότητας: Γίνεται η εργασία καλά ή απλώς γρήγορα; Απαιτεί λίγη ή πολλή προσπάθεια; Είναι δημιουργική ή επαναλαμβανόμενη;

Επείγον έναντι μη επείγοντος: Είναι αυτή η εργασία επείγουσα (την χρειάζομαι επειγόντως να γίνει) ή μη επείγουσα (δεν την χρειάζομαι να γίνει αυτή τη στιγμή);

Ατομική έναντι ομαδικής: Αυτή η εργασία προορίζεται για ένα άτομο ή μπορούν να συνεργαστούν σε αυτήν πολλά άτομα;

Παρακάτω θα βρείτε πέντε βασικούς τρόπους αύξησης της παραγωγικότητας στον χώρο εργασίας:

1) Μειώστε τους περισπασμούς στον χώρο εργασίας

2) Κοιμηθείτε αρκετά και ασκηθείτε καθημερινά

3) Θέστε στόχους & ιεραρχήστε τις εργασίες σας σε ένα σημειωματάριο https://flexbook.gr/el/

4) Μην κάνετε πάρα πολλά multitasking

5) Κάντε διαλείμματα

6) Προγραμματίστε την εβδομάδα σας σε ένα ημερολόγιο https://flexbook.gr/el/6-imerologio

Να θυμάστε ότι η παραγωγικότητα έχει να κάνει και με τη συνήθεια, οπότε υιοθετώντας τα παραπάνω σε πολύ σύντομο διάστημα θα δείτε την παραγωγικότητα σας να αυξάνεται.