Στα κινητά μας τηλέφωνα θα μπορούμε να έχουμε από σήμερα την αστυνομική μας ταυτότητα και την άδεια οδήγησης, μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet που παρουσιάζεται στις 18:00.

Η εφαρμογή, της οποίας η χρήση είναι προαιρετική, έχει ήδη “ανέβει” στο Apple Store και στο Google Play.

Οι πρώτοι χρήστες που θα έχουν τη δυνατότητα ενεργοποίησής του θα είναι από απόψε, όσων το ΑΦΜ τελειώνει σε 1.

Στην ταυτότητα θα αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή τα εξής στοιχεία:

 • Αριθμός ταυτότητας.
 • Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο.
 • Ημερομηνία γέννησης.
 • Τόπος γέννησης.
 • Ημερομηνία και Αρχή έκδοσης της ταυτότητας.
 • Φωτογραφία του κατόχου.

Στο δίπλωμα οδήγησης θα αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή τα εξής στοιχεία:

 • Αριθμός άδειας οδήγησης.
 • Ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.
 • Ημερομηνία γέννησης.
 • Τόπος γέννησης.
 • Ημερομηνία και Αρχή έκδοσης της άδειας οδήγησης.
 • Ημερομηνία λήξης ισχύος άδειας οδήγησης.
 • ΑΦΜ.
 • Κωδικός κατηγορίας οχήματος.
 • Ημερομηνία έκδοσης κατηγορίας οχήματος.
 • Ημερομηνία λήξης ισχύος κατηγορίας οχήματος.
 • Φωτογραφία του κατόχου.

Από απόψε, ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης, στα κινητά μας