Κατατέθηκαν προς επεξεργασία στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, στο πλαίσιο νομοσχεδίου του υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τον “Εκσυγχρονισμό των Μουφτειών της Θράκης”.

Τα 26 άρθρα των προτεινόμενων ρυθμίσεων, αφορούν μεταξύ άλλων:

  • στην τοπική αρμοδιότητα των Μουφτειών και στους κανόνες λειτουργίας τους,
  • στις αρμοδιότητες και στα καθήκοντα των μουφτήδων,
  • στη θητεία, στα προσόντα και στα κωλύματα-ασυμβίβαστα αυτών,
  • στις προκηρύξεις για την πλήρωση κενωθείσας θέσης,
  • στον κατάλογο των υποψηφίων,
  • στη συγκρότηση συμβουλευτικής επιτροπής,
  • στην επιλογή και εγκατάσταση μουφτή.  

eda2b43d screenshot 2099

71838821 screenshot 2100 0f6fb332 screenshot 2101cd6a6a10 screenshot 2102