Πλάτων Μαρλαφέκας: “Όλοι οι στόχοι του υποκαταστήματος ΠΑΜ-Θ έχουν επιτευχθεί με μεθοδική και συλλογική δουλειά”

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ για τον απολογισμό του ενός έτους λειτουργίας του υποκαταστήματος στην Κομοτηνή για το διαχειριστικό έργο στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Πλ. Μαρλαφέκας (2)

Το υποκατάστημα του ΕΦΕΠΑΕ στην Κομοτηνή συμπλήρωσε στις 13.7.2022 έναν χρόνο επιτυχούς λειτουργίας από την ημερομηνία ανάληψης του διαχειριστικού έργου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Πλάτων Μαρλαφέκας: "Όλοι οι στόχοι του υποκαταστήματος ΠΑΜ-Θ έχουν επιτευχθεί με μεθοδική και συλλογική δουλειά"

Η συνολική χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας σε αυτό το έτος ανήλθε σε 91,67 εκατ. ευρώ (δράσεις ΕΠΑνΕΚ, Ε.Π ΠΕΠ ΑΜΘ, Μεταφορικό Ισοδύναμο).

Πλάτων Μαρλαφέκας: "Όλοι οι στόχοι του υποκαταστήματος ΠΑΜ-Θ έχουν επιτευχθεί με μεθοδική και συλλογική δουλειά"

Ο απολογισμός του έργου του υποκαταστήματος του ΕΦΕΠΑΕ κατά το ένα έτος λειτουργίας του σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την πορεία των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης και του ΕΠΑνΕΚ για το διάστημα αυτό έχει ως εξής:

  1. Δράσεις Ε.Π. Μακεδονίας- Θράκης

Α) Δράση ΑΜ-Θ 100 «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19»

Η Δράση έχει ολοκληρωθεί στο συντριπτικό ποσοστό του 99,5% σύμφωνα με τα υποβληθέντα αιτήματα πληρωμών και τις καταβολές της επιχορήγησης προς τις επιχειρήσεις.

  • Έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή για 523 επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη 59,44 εκατ. €.
  • Σημειώνεται ότι εντάχθηκαν συνολικά στη Δράση 913 επιχειρήσεις με Δημόσια Δαπάνη 62,79 εκατ. €.

Η γεωγραφική κατανομή αιτημάτων καταβολής χρηματοδότησης έως τις 13/7/2022.

Περιφερειακή
Ενότητα
Υποβληθέντα
αιτήματα καταβολής
Πιστοποιημένα
αιτήματα
Δημόσια Δαπάνη πιστοποιημένων αιτημάτων Ποσοστό εξυπηρέτησης
ΚΑΒΑΛΑΣ 5.613 5.591 13.634.375,00 € 99,61%
ΘΑΣΟΥ 1.739 1.710 3.416.590,00 € 98,33%
ΕΒΡΟΥ 5.166 5.145 12.768.120,00 € 99,59%
ΔΡΑΜΑΣ 3.460 3.450 8.827.650,00 € 99,71%
ΞΑΝΘΗΣ 3.718 3.710 11.468.908,84 € 99,78%
ΡΟΔΟΠΗΣ 3.861 3.841 9.332.500,00 € 99,48%
ΣΥΝΟΛΑ: 23.557 23.447 59.448.143,84 € 99,53%

 

Β) Δράσεις Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

  • ΑΜ-Θ 86 «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης».
  • ΑΜ-Θ 88 «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης».

Συνοπτικός πίνακας πεπραγμένων κατά το διάστημα από 13.7.2021 έως 13.7.2022:

Πλάτων Μαρλαφέκας: "Όλοι οι στόχοι του υποκαταστήματος ΠΑΜ-Θ έχουν επιτευχθεί με μεθοδική και συλλογική δουλειά"

 

  1. Δράσεις ΕΠΑνΕΚ

Συνοπτικός πίνακας πεπραγμένων κατά το διάστημα από 13.7.2021 έως 13.7.2022:

Είδος Ενέργειας ΕΠΑνΕΚ
Εκθέσεις Πιστοποίησης Δαπανών 2.377
Αξιολόγηση Αιτημάτων Τροποποίησης 521
Επιτόπιες Επαληθεύσεις σε επιχειρήσεις 190
Αναλογούσα Επιχορήγηση Δημοσίου  €    28.958.625

 

  1. Μεταφορικό Ισοδύναμο επιχειρήσεων

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο (M.I.) είναι το μέτρο με του οποίου τη θέσπιση επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς από την ηπειρωτική Ελλάδα σε νησί ή από νησί σε νησί με το κόστος που θα ίσχυε στην ηπειρωτική Ελλάδα για την ίδια απόσταση.

Δικαιούχοι του είναι οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις με έδρα τα νησιά της Σαμοθράκης και της Θάσου για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Κατά το έτος λειτουργίας του υποκαταστήματος εκταμιεύθηκαν 236.348,21€ σε 160 επιχειρήσεις  των δύο νησιών συνολικά.

Αναμένεται η εκταμίευση για 92 επιχειρήσεις με Δημόσια Χρηματοδότηση ύψους 123.814,03 €.

Πλάτων Μαρλαφέκας: "Όλοι οι στόχοι του υποκαταστήματος ΠΑΜ-Θ έχουν επιτευχθεί με μεθοδική και συλλογική δουλειά"
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΦΕΠΑΕ, Πλάτων Μαρλαφέκας.
  • Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας του υποκαταστήματος του ΕΦΕΠΑΕ στην Κομοτηνή, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΦΕΠΑΕ, Πλάτων Μαρλαφέκας, δήλωσε:

“Έναν χρόνο πριν, στις 13/7/2021, σε διαρκή συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναλάβαμε ένα περίπλοκο εγχείρημα στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Την ίδρυση ενός υποκαταστήματος εν μέσω της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και την ανάληψη του συνόλου του διαχειριστικού έργου για πολλαπλές δράσεις. Αυτό περιλάμβανε 18 δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, 3 δράσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, και το Μεταφορικό Ισοδύναμο επιχειρήσεων, έργο δηλαδή που αφορά χιλιάδες δικαιούχους, με προϋπολογισμό 410 εκατ. € και Δημόσια Δαπάνη περί τα 240 εκατ.€. Η μεταφορά ενός έργου από έναν φορέα σε έναν άλλον αποτελεί από μόνη της σύνθετη ενέργεια, πόσο μάλλον όταν αφορούσε έργα σε υλοποίηση και με τα χρονικά περιθώρια για την αποκατάσταση της επιχειρησιακής ροής να είναι πιεστικά, καθώς οι επενδυτές δικαίως ζητούσαν τον έλεγχο και την πληρωμή των έργων τους. Αγωνία όλων μας αποτελούσε η ταχεία και εύρυθμη λειτουργία του ΕΦΕΠΑΕ ΑΜ-Θ, ώστε να προχωρήσουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να μην καθυστερούν πλέον οι καταβολές δημόσιας χρηματοδότησης, σε μια συγκυρία που λόγω covid η επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα είχε πληγεί ιδιαίτερα.

Ειδική πρόκληση αποτελούσε η ανάληψη της δράσης ΑΜ-Θ 100 covid, μιας δράσης τεραστίων διαστάσεων σε επίπεδο αξιολόγησης, πιστοποιήσεων και πληρωμών για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Της μαζικότερης των δράσεων covid πανελλαδικά, όπως αποδείχθηκε, με υπερδιπλάσιες εντάξεις και πληρωμές από κάθε άλλη Περιφέρεια της χώρας. Και όπως φάνηκε στην πράξη, ο φορέας, με μεθοδική δουλειά ανταπεξήλθε στο έργο, πραγματοποιώντας χιλιάδες ελέγχους και καταβάλλοντας πάνω από 91 εκατ. € σε περισσότερους από 25.000 δικαιούχους.

Σήμερα, ένα έτος μετά, είμαι στην ευχάριστη θέση να δηλώσω ότι όλοι οι αρχικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί. Η εικόνα του υποκαταστήματος και των πεπραγμένων του είναι σαφώς θετική, όπως προκύπτει από τα στοιχεία πορείας του.

Αυτό μας επιτρέπει να είμαστε ακόμα πιο αισιόδοξοι για το μέλλον, με στόχο να βελτιώνουμε διαρκώς τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του φορέα

Με μεθοδική και συλλογική δουλειά έχει δομηθεί ένας πλήρως λειτουργικός Ενδιάμεσος Φορέας για την Περιφέρεια ΑΜΘ, παρών στις ανάγκες των επιχειρήσεων, που προχωρά με αξιοπιστία στις πιστοποιήσεις και βεβαίως στις πληρωμές, εντός των οριζόμενων του κανονιστικού πλαισίου.

Από πλευράς του ο ΕΦΕΠΑΕ συμβάλλει στο μέτρο που του αναλογεί στη στήριξη των επιχειρήσεων της Περιφέρειας και την απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων. 

Για την πορεία του εγχειρήματος ως σήμερα θα ήθελα μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την αταλάντευτη στήριξη, την αρμόδια διαχειριστική ΕΥΔΕΠ ΠΑΜΘ για την άριστη συνεργασία μας, την Περιφέρεια ΑΜΘ και τα  επιμελητήρια για την εμπιστοσύνη προς το υποκατάστημα, τους δικαιούχους για την ανταπόκριση και την υπομονή τους, το σύνολο του μηχανισμού του ΕΦΕΠΑΕ και των εταίρων του για τη συμβολή και την αποτελεσματικότητά του.

Και φυσικά να αποδώσω εύσημα στα στελέχη του υποκαταστήματος για την καθημερινή και συστηματική τους εργασία, η οποία συνεχίζεται αδιάκοπα και αποτελεί εχέγγυο για την επαύριο του φορέα, αλλά πρωτίστως να ευχαριστήσω τον κύριο Σπύρο Παναγιώτου, Διευθυντή του υποκαταστήματος, που δέχτηκε να διευθύνει αυτό το δύσκολο και πρωτόγνωρο project.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια δυναμικά, χωρίς εφησυχασμό, πεπεισμένοι ότι η πορεία θα είναι ανάλογη και το επόμενο διάστημα”.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood