Σε αναβάθμιση, εξωραϊσμό και βελτίωση του χώρου δασικής αναψυχής στην τοποθεσία «Δενδράκι» στις Σάπες προχωρά ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 136.400 €, ποσό που προέρχεται από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης LEADER.

Στον χώρο θα δημιουργηθούν:

  • κέντρο πληροφόρησης για την πολιτιστική και οικολογική αξία της ευρύτερης περιοχής, και δωρεάν διάθεσης φυλλαδίων και χαρτών,
  • σύγχρονοι τραπεζοπάγκοι,
  • σημεία υπαίθριου ψησίματος,
  • spots ανάπαυσης και περισυλλογής,
  • λιθόστρωτοι διάδρομοι και μονοπάτια,
  • ράμπες πρόσβασης ΑμεΑ,
  • ξύλινα κάγκελα και πέτρινη περίφραξη.

Ακόμη θα βελτιωθούν κάποιες από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, θα τοποθετηθούν συστήματα πυρόσβεσης, θα γίνουν επεμβάσεις στην αδιαχείριστη βλάστηση καθώς και νέες φυτεύσεις όπως και δημιουργία βοτανικού κήπου. 

Τα έργα που θα υλοποιηθούν θα προσφέρουν ήπια και φιλική στο περιβάλλον δασική αναψυχή και θα συμβάλλουν στην προστασία των φυσικών, ιστορικών και πολιτιστικών αξιών της περιοχής.

Στοχεύουν, δε, στην ανάδειξη του δάσους στο ευρύ κοινό και σε ειδικές ομάδες επισκεπτών (μαθητές, περιβαλλοντικές ομάδες, ορειβατικούς συλλόγους, κ.λπ.) που μέσω οργανωμένων επισκέψεων θα μπορούν να απολαύσουν την ομορφιά της φύσης αλλά και να ενημερωθούν για τη σημασία του οικοσυστήματος και να ευαισθητοποιηθούν για την προστασία του.

Γενικά η βελτίωση του εν λόγω χώρου αναψυχής αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού αλλά και στη δημιουργία ενός χώρου ανάπαυσης ή περιπάτου και γυμναστικής για τους κατοίκους της περιοχής, με γνώμονα πάντα την προστασία της σε συνδυασμό με την αναπτυξιακή διάσταση.

89ec66ed 2 2022 07 19t104434676 dd510d05 1 2022 07 19t104437840