Περιφέρεια ΑΜ-Θ: Προκήρυξη για την επιλογή των 11 μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας

Περιφέρεια ΑΜ-Θ: Προκήρυξη για την επιλογή των 11 μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.
32432423-35-1-1024x691

Η Πενταμελής Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 3α του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που συγκροτήθηκε με την 65/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΑΜΘ ανακοινώνει ότι προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον ορισμό έντεκα (11) μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

∆ικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος και να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ.

Σημειώνεται ότι από τα έντεκα (11) μέλη του ΠΣΕΚ, τα έξι (6) πρέπει να είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τα δε υπόλοιπα μέλη να προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους, τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής.

Η θητεία των μελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα.

Η αίτηση υποψηφιότητας, το βιογραφικό σημείωμα και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: periferiarxis@pamth.gov.gr ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου) στο Γραφείο Περιφερειάρχη (Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδη 1 69132 Κομοτηνή, Τηλ. :2531352117) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ξεκινά από 14-7-2022 έως και 29-7-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα διαύγεια (ΑΔΑ:ΨΛ2Ι7ΛΒ-ΥΞΛ), στην ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ (pamth.gov.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας ́Ερευνας και Καινοτομίας (http://www.gsri.gov.gr).

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood