Με τη συνεργασία του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών και της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜ-Θ/Τμήμα Κτηνιατρικής Ροδόπης, ολοκληρώνονται οι εργασίες ανακαίνισης του τμήματος εκφόρτωσης και αποστολής στα Δημοτικά Σφαγεία Σαπών που διαχειρίζεται η Κοινωφελής Επιχείρηση Μαρωνείας-Σαπών (ΚΕΜΑΣ).

Στο πλαίσιο των εργασιών υλοποιήθηκαν τα κάτωθι:

  • τοποθέτηση ηλεκτρικής πόρτα βιομηχανικού τύπου ανοιγόμενη σε ρολό.
  • εγκατάσταση σκελετού ανάρτησης πάνελ από γαλβανισμένους κοιλοδοκούς.
  • εγκατάσταση ειδικών πάνελ για βιομηχανία τροφίμων και θερμικών αεροκουρτινών για τη θερμομόνωση του χώρου.
  • υποστηρικτικές ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες.

Το συγκεκριμένο έργο που προασπίζει τη δημόσια υγεία, προστατεύει τον καταναλωτή και διευκολύνει τους κτηνοτρόφους, τους εργαζόμενους και τους συνεργαζόμενους κρεοπώλες, εμπόρους και κάθε συναλλασσόμενο, χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος αναφέρει: “Τα Δημοτικά Σφαγεία Σαπών είχαν παραμεληθεί στο παρελθόν και είχαν παραμείνει κλειστά για αρκετούς μήνες. Η σημερινή Δημοτική Αρχή αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο και συμβολή τους στην ενίσχυση του πρωτογενή τομέα της περιοχής, υλοποιεί ετησίως ένα στοχευμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων, εργασιών και δράσεων για την αναβάθμιση τους και την ανάδειξη τους σε πυλώνα της τοπικής ανάπτυξης”.

Εργασίες ανακαίνισης στο Δημοτικό Σφαγείο Σαπών Εργασίες ανακαίνισης στο Δημοτικό Σφαγείο Σαπών