Δύο τμήματα των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της ΔΥΠΑ (τέως ΟΑΕΔ), θα λειτουργήσουν στις Σάπες, και συγκεκριμένα, με τις ειδικότητες Βοηθών Φαρμακείου και Υπαλλήλων Διοικητικών & Οικονομικών Καθηκόντων.

Για την υλοποίηση του στοχοδιαγράμματος, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών ψήφισε ομόφωνα τη σύμβαση συνεργασίας με τη ΔΥΠΑ, η οποία  περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις των δύο μερών, όπως π.χ. η διάθεση αιθουσών και εξοπλισμού από τον Δήμο για την πραγματοποίηση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος εκπαίδευσης και των εργαστηριακών μαθημάτων.