Σε μια ιδιαίτερη περίοδο ως προς τις ενεργειακές ανάγκες του, ο Δήμος Αρριανών προχωρά στην υλοποίηση του πρώτου έργου εφαρμογής συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 1 MW για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό από φορέα του δημοσίου τομέα.

Το έργο, υπό τον τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων του Δήμου Αρριανών», προϋπολογισμού 3.710.846,32 €, έλαβε έγκριση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», και αναμένεται να καλύπτει μέρος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Αρριανών.

Σκοπός του δηλαδή είναι η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και συνεπώς η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος από τη λειτουργία των υποδομών ύδρευσης. Σύμφωνα με την μελέτη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Αρριανών εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 20% ή 480 MWh/έτος.

Η ταυτότητα του έργου

Α΄ σκέλος:

  • Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β σταθμού εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού ισχύος 999,00 kWp.
  • Τοποθεσία: Θέση Αγροκτήματος Αρριανών, επί ιδιόκτητου αγροτεμαχίου συνολικής επιφάνειας 8 στρεμμάτων.
  • Σύνδεση: Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net metering).
  • Αναμενόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: 1.400 MWh/έτος
  • Αναμένεται να συμψηφίζει περίπου το 73% της κατανάλωσης ενέργειας μετά τις παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού που προβλέπονται στο σύνολο του έργου.

Β΄ σκέλος:

  • Εκσυγχρονισμός και ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ύδρευσης με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και συσχετισμού της αναλισκόμενης ενέργειας με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης.
  • Παρεμβάσεις σε 29 σημειακές υποδομές ύδρευσης που έχουν ως βασικό σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και παρακολούθηση των δεδομένων που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου Η/Μ εξοπλισμού από νέο, σύγχρονο και με βελτιωμένο βαθμό απόδοσης.
  • Μετά το τέλος των παρεμβάσεων και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έργα που έχει υλοποιήσει ο Δήμος, θα έχει επιτύχει σε ποσοστό 100% τον πλήρη εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσής του σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

a7f51c48 79 dt fotovoltaikos stathmos 1mw