Σε σύμπραξη προχώρησαν οι παρατάξεις του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, “Επανεκκίνηση”, με επικεφαλής τον δήμαρχο Ντίνο Χαριτόπουλο, και “Ενότητα-Ελπίδα-Αλλαγή”, με επικεφαλής τον δημοτικό Σύμβουλο Μιχάλη Βασιλειάδη.

Στην ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν πως με τη συνεργασία τους δημιουργούνται “νέες δημιουργικές και θετικές προοπτικές στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών”, καθώς και οτι οδηγήθηκαν σε αυτή “με γνώμονα τη θέση η ισχύς εν τη ενώσει, σε πνεύμα σύνθεσης, συνεργασίας και ενότητας, με στόχο την οικοδόμηση μιας ακόμη περισσότερο ισχυρής διοίκησης, με προγραμματική σύγκλιση και αυτοδιοικητική συν-αντίληψη με βάσει όσα ορίζει η νομοθεσία”, και στο πλαίσιο:

 • Της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.
 • Της υλοποίησης από κοινού ενός πλαισίου δράσεων, προγραμμάτων και παρεμβάσεων επίλυσης των τοπικών προβλημάτων.
 • Της πολυδιάστατης αειφόρου τοπικής ανάπτυξης.
 • Της ανταπόκρισης στις ανάγκες των πολιτών με στόχο την ευημερία τους.
 • Της ορθολογικής διαχείρισης υδάτινων πόρων για την εξοικονόμηση πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Του εκσυγχρονισμό των υποδομών.
 • Της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
 • Της ενεργειακής ανεξαρτησία και αυτονομίας του Δήμου, της μετεξέλιξης του σε “πράσινο Δήμο” με την χρήση καθαρών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Της αποτροπής της απειλής λειτουργίας των χρυσωρυχείων.
 • Της εισαγωγής της τεχνολογίας και της πληροφορικής στην καθημερινότητα των πολιτών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου.
 • Της θωράκισης των οικισμών.
 • Της προώθησης και ενίσχυσης ευαίσθητων τομέων όπως η παιδεία, οι ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και ο πολιτισμός.

Προτεραιότητες των δύο παρατάξεων κατά τους κ.κ. Χαριτόπουλο και Βασιλειάδη, “παραμένουν η χρηστή διοίκηση του Δήμου με διαφάνεια, συλλογικότητα και λογοδοσία, η αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και αρτιότερη ανάπτυξη των υπηρεσιών και δομών του Δήμου και η υπεράσπιση της πολυπολιτισμικής κοινωνίας μας και η ενίσχυση της συνοχής της”.

65afe676 2 2022 07 01t1057131456292253f 1 2022 07 01t105717144