Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα https://digitalsme.gov.gr για τις αιτήσεις συμμετοχής ενδιαφερομένων στη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Πρόκειται για έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και συνολικό προϋπολογισμό ύψους 445.000.000 ευρώ.

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της χώρας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής, εμπορικής και διοικητικής τους λειτουργίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθούν επενδύσεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες, που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα σε:

 • ηλεκτρονικές πληρωμές,
 • ηλεκτρονικές πωλήσεις και εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης,
 • εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης,
 • συστήματα τηλεργασίας,
 • επιχειρηματική αναλυτική,
 • αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων,
 • υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής,
 • τεχνητή νοημοσύνη,
 • διαδίκτυο των πραγμάτων,
 • παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέτηση,
 • συστήματα κυβερνοασφάλειας,
 • υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους,
 • υποδείγματα και λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων,
 • αναβάθμιση ταμειακών μηχανών και οικοσυστήματος των POS.

Η δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη υποστήριξή τους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, κατανέμεται σε τρία επιμέρους προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:

Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MμE»

Ύψους 180 εκατ. ευρώ, παρέχει επιταγές (vouchers), που θα διατεθούν για την απόκτηση -μέσω αγοράς ή μίσθωσης- νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της χώρας, μέσα από τη χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων.

Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, θα επιδοτηθούν ψηφιακές επενδύσεις με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ύψους από 200.000 ως 2 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών cloud.

Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Ύψους 165 εκατ. ευρώ, ενισχύει την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.