Με βάση τον χρόνο λειτουργίας και τον ρυθμό εξέλιξης της υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2022 στη νέα πλατφόρμα στο gov.gr, και τα αιτήματα εκπροσώπων οργανώσεων αγροτών και ΚΥΔ, και προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υποβολή τους από τους αγρότες, υπεγράφη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γ. Γεωργαντά απόφαση με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων χωρίς ποινή (εμπρόθεσμες) μέχρι τις 14 Ιουλίου 2022.

Η προβλεπόμενη ποινή 1% για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης και μέχρι 25 ημέρες, θα επιβάλλεται σε όσες δηλώσεις υποβληθούν από 15 Ιουλίου και μετά.

Η ολιγοήμερη παράταση είναι επαρκής για την ολοκλήρωση της οριστικοποίησης όλων των δηλώσεων, καθώς μέχρι  σήμερα έχει λάβει πρωτόκολλο οριστικοποίησης πολύ μεγάλο μέρος (περίπου 400.000) και σε σημαντικό αριθμό αυτών που υπολείπεται η υποβολή τους, έχει ήδη γίνει επεξεργασία των αιτήσεων και είναι έτοιμο για λήψη πρωτοκόλλου.

Την 1η Ιουλίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποτιμήσει την κατάσταση για τις περιπτώσεις περιφερειακών ενοτήτων όπου ορισμένα ΚΥΔ φαίνεται να έχουν δεσμεύσει μέσω του μοναδικού κλειδάριθμου για επεξεργασία σημαντικό αριθμό αιτήσεων χωρίς να έχουν τον αναμενόμενο ρυθμό οριστικοποιήσεων.

Συνεπώς από τις 4 Ιουλίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποδεσμεύσει τις εν λόγω αιτήσεις προκειμένου τις επόμενες 10 μέρες οι αγρότες να μπορούν να απευθυνθούν σε άλλα ΚΥΔ της περιοχής για να ολοκληρώσουν την επεξεργασία και οριστικοποίησή τους ή να τις υποβάλλουν οι  ίδιοι on line.