ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: “Σε απόγνωση οι νέοι φαρμακοποιοί”

Με βάση τους πληθυσμιακούς-γεωγραφικούς περιορισμούς που δίνονται από την ισχύουσα φαρμακευτική νομοθεσία, και με δεδομένη τη μείωση του πληθυσμού της χώρας όπως προκύπτει από τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, σχεδόν κανένας νέος φαρμακοποιός δεν μπορεί να προχωρήσει στο άνοιγμα φαρμακείου, σε σχεδόν κανέναν Δήμο της χώρας, καθώς οι ενεργές άδειες φαρμακείων υπερκαλύπτουν τα περιθώρια που δίνονται από τον νόμο.
ΙΛΧΑΝ-ΒΟΥΛΗ-3-Αντίγραφο

Το θέμα των αδειών φαρμακείων που ταλαιπωρεί εκατοντάδες νέους φαρμακοποιούς, έφεραν στη Βουλή με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής, Ιλχάν Αχμέτ και Γιώργος Φραγγίδης.

Στην ερώτηση τονίζεται πως οι απόφοιτοι των τριών Φαρμακευτικών Πανεπιστημιακών Σχολών της χώρας, μετά το τέλος των σπουδών τους καλούνται να λύσουν τον «γόρδιο δεσμό» της απόκτησης άδειας φαρμακείου προκειμένου να μπουν στην αγορά εργασίας.

Οι βουλευτές επισημαίνουν πως με βάση τους πληθυσμιακούς-γεωγραφικούς περιορισμούς που δίνονται από την ισχύουσα φαρμακευτική νομοθεσία, και με δεδομένη τη μείωση του πληθυσμού της χώρας όπως προκύπτει από τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, σχεδόν κανένας νέος φαρμακοποιός δεν μπορεί να προχωρήσει στο άνοιγμα φαρμακείου, σε σχεδόν κανέναν Δήμο της χώρας, καθώς οι ενεργές άδειες φαρμακείων υπερκαλύπτουν τα περιθώρια που δίνονται από τον νόμο.

Αυτή η πραγματικότητα έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας κερδοφόρας αγοράς στις πωλήσεις αδειών φαρμακείων, αφού οι νέοι φαρμακοποιοί αναγκάζονται να προχωρούν στη «μη σύννομη» ενέργεια – σύμφωνα με τη νομοθεσία οι άδειες φαρμακείων είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες – της αγοράς άδειας από φαρμακοποιούς που βρίσκονται λίγο πριν τη σύνταξη.

Οι Ιλχάν Αχμέτ και Γιώργος Φραγγίδης υποστηρίζουν πως “το εμπόριο που έχει στηθεί με τις άδειες φαρμακείων, οι τιμές των οποίων κυμαίνονται από 200.000–500.000 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και το μέγεθος του φαρμακείου, οδηγεί πρακτικά τους νέους φαρμακοποιούς σε απόγνωση, καθώς όσοι δεν διαθέτουν το ανάλογο κεφάλαιο για τον «αέρα» που απαιτεί η αγορά, δεν πρόκειται να καταφέρουν ποτέ να ανοίξουν δικό τους φαρμακείο”.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

“Παρ΄ ότι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος υποστηρίζει πως τα φαρμακεία δεν αποτελούν κλειστό επάγγελμα πλέον στην Ελλάδα, η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι εκατοντάδες απόφοιτοι των τριών Φαρμακευτικών Πανεπιστημιακών Σχολών της χώρας είναι εντελώς διαφορετική, καθώς τα εμπόδια που συναντά ένας νέος φαρμακοποιός για να ανοίξει φαρμακείο είναι πολλά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει μεγάλη οικονομική δυνατότητα.

Σύμφωνα με την φαρμακευτική νομοθεσία για τη χορήγηση αδειών φαρμακείου ισχύουν ποσοτικοί και πληθυσμιακοί – γεωγραφικοί περιορισμοί, είτε πρόκειται για ιδιώτη, είτε για φαρμακοποιό, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη διασπορά των φαρμακείων στον οικιστικό ιστό και στο γεωγραφικό ανάγλυφο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ασφαλής και με ποιοτικά εχέγγυα χορήγηση φαρμάκων στον πληθυσμό, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας κάθε πολίτη. Στους πληθυσμιακούς περιορισμούς αναφέρεται: «Για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ορθολογική κατανομή των φαρμακείων στην επικράτεια, καθορίζεται αναλογία ενός φαρμακείου ανά χίλιους (1.000) κατοίκους, κατ’ αρχήν σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων και, όπου αυτές δεν υπάρχουν, σε επίπεδο δημοτικών κοινοτήτων ή δημοτικών ενοτήτων και, όπου δεν υπάρχουν τοπικές ή δημοτικές κοινότητες, ούτε δημοτικές ενότητες, σε επίπεδο δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Σε τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως χιλίων κατοίκων επιτρέπεται η χορήγηση μίας άδειας φαρμακείου. Στα όρια της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, όπως ορίζονται στο ν. 3852/2010 […] καθώς και σε δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων η ανωτέρω αναλογία κατοίκων ανά φαρμακείο καθορίζεται σε επίπεδο δημοτικών ενοτήτων με βάση την τελευταία απογραφή». Δυστυχώς με βάση τους συγκεκριμένους πληθυσμιακούς – γεωγραφικούς περιορισμούς σχεδόν κανένας νέος φαρμακοποιός δεν μπορεί να προχωρήσει στο άνοιγμα φαρμακείου σε σχεδόν κανένα Δήμο της χώρας, καθώς οι ενεργές άδειες φαρμακείων υπερκαλύπτουν τα περιθώρια που δίνονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αυτή η πραγματικότητα έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας κερδοφόρας αγοράς στις πωλήσεις αδειών φαρμακείων, καθώς οι νέοι φαρμακοποιοί αναγκάζονται να προχωρούν στην «μη σύννομη» ενέργεια – σύμφωνα με τη νομοθεσία οι άδειες φαρμακείων είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες – της αγοράς άδειας από φαρμακοποιούς που βρίσκονται λίγο πριν τη σύνταξη. Ο νομοθέτης προέβλεψε την απαγόρευση μεταβίβασης προκειμένου να προστατέψει τους νέους φαρμακοποιούς και να τους εξασφαλίσει την είσοδο στο επάγγελμα με αξιοπρέπεια. Παρόλα αυτά, πρακτικά αυτό που συμβαίνει για να καταστρατηγηθεί ο νόμος και να παρακαμφθεί η απαγόρευση μεταβίβασης οι έχοντες άδεια συστήνουν εταιρείες μιας ημέρας με τον αγοραστή – νέο φαρμακοποιό και αποχωρούν από την εταιρεία αμέσως μετά. Προφανώς, το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο και το γνωρίζουν τα θεσμικά όργανα των φαρμακοποιών που έχουν αποφασίσει να παίζουν του παρατηρητή στην αδιανόητη κατάσταση που ταλαιπωρεί τον κλάδο. Σήμερα άδειες φαρμακείων πωλούνται μέσω αγγελιών στο internet, σε τιμές που κυμαίνονται από 200.000 – 500.000 ευρώ ανάλογα με την περιοχή, το μέγεθος του φαρμακείου και τους τζίρους που πραγματοποιεί από τη στάνταρ πελατεία. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως ένας νέος φαρμακοποιός που δεν διαθέτει το ανάλογο κεφάλαιο για να πληρώσει τον «αέρα» που απαιτεί η αγορά δεν πρόκειται να καταφέρει ποτέ να ανοίξει δικό του φαρμακείο.

Δεδομένου ότι η εν λόγω κατάσταση  οδηγεί τους εκατοντάδες αποφοίτους των φαρμακευτικών σχολών της χώρας που έχουν επενδύσει χρόνο και χρήματα στις σπουδές τους σε πραγματική απόγνωση.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία απογραφής στην Ελλάδα ο πληθυσμός φαίνεται μειωμένος στους περισσότερους δήμους της χώρας, γεγονός που απαγορεύει το άνοιγμα νέων αδειών φαρμακείων με τα ισχύοντα πληθυσμιακά κριτήρια.

Δεδομένου ότι το κεφάλαιο που απαιτείται για το άνοιγμα φαρμακείου και την αγορά άδειας είναι απαγορευτικό για την πλειοψηφία των φαρμακοποιών.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεστε να προχωρήσετε σε συγκεκριμένες ενέργειες που θα βάλουν τέλος στη αγορά αδειών φαρμακείου με αυτόν τον τρόπο που σήμερα ταλαιπωρεί τους νέους φαρμακοποιούς αυξάνοντας τις θέσεις που θα διατίθενται ;
  2. Προτίθεστε να προχωρήσετε σε αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να αφήνει περιθώρια στους νέους φαρμακοποιούς να μπουν στο επάγγελμα με αξιοπρέπεια;
  3. Τι προτίθεστε να κάνετε προκειμένου να απελευθερωθεί πλήρως το επάγγελμα του φαρμακοποιού στην χώρα μας ώστε να εισέλθουν περισσότεροι απόφοιτοι στην αγορά εργασίας;”.
Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood