Συνεχίζονται οι εντάξεις έργων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».
Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας υπέγραψε την ένταξη 133  νέων έργων, συνολικού ύψους 314 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για έργα που καλύπτουν μεγάλο φάσμα των αξόνων του Προγράμματος, από την αγροτική οδοποιία μέχρι την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για εξοικονόμηση ενέργειας, και από τη διαχείριση απορριμμάτων μέχρι την ηλεκτροκίνηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό πόλεων.
Από την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης εντάσσονται έργα ύψους 8 εκατομμύρια € και συγκεκριμένα:
  • 4,3 εκ. στον Δήμο Μαρώνειας-Σαπών για την ενεργειακή αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης.
  • 3,7 εκ. € στον Δήμο Αρριανών για δράσεις βελτίωσης διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ στις υποδομές διαχείρισης υδάτων.

Από τον Απρίλιο του 2021 μέχρι και σήμερα έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 812 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,352 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Όλοι οι δικαιούχοι Δήμοι της χώρας έχουν τουλάχιστον ένα έργο υψηλής προτεραιότητας ενταγμένο στο Πρόγραμμα.