Στις 25 Ιουλίου λήγει η προθεσμία υποβολής στον ΟΠΕΚΕΠΕ αιτήσεων μεταβιβάσεων δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Η τροποποίηση οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης θα γίνεται δεκτή εφόσον υποβληθούν στη διαδικτυακή εφαρμογή έως την 1η Αυγούστου 2022.

Θα ακολουθήσει λεπτομερής ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.