Ο Άδωνης πληρώνει για ενέργεια πιο πολλά από όσα βγάζει…

Το ετήσιο κόστος ρεύματος και θέρμανσης της μονοκατοικίας του, ξεπερνά, αδιευκρίνιστα, τα δηλωμένα εισοδήματά του.
D6_PL30_4829756-1024x683
  • Το ετήσιο κόστος ρεύματος και θέρμανσης της μονοκατοικίας του, ξεπερνά, αδιευκρίνιστα, τα δηλωμένα εισοδήματά του.

Ο…«αδιευκρίνιστος» αντιπρόεδρος της Ν∆ και υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνης Γεωργιάδης, πιάστηκε ακόμη µια φορά µε τη γίδα στην πλάτη.

∆εν γίνεται να συντηρείς κατοικία 450 τ.µ. στο Μαρούσι για να στεγάζεις την οικογένειά σου, και να δηλώνεις ότι ζεις ετησίως µε το ποσό των 18.641,75 ευρώ! ∆ιαιρούµενο διά 12 – όσοι δηλαδή είναι οι µήνες του χρόνου – βγαίνει µηνιαίο εισόδηµα 1.553,49 ευρώ.

Για να καταλάβουµε το µέγεθος του «αδιευκρίνιστου» και αµετροεπούς υπουργού Ανάπτυξης, αρκεί να αναφέρουµε ότι µόνο το ετήσιο ενεργειακό κόστος της µονοκατοικίας του το 2020, ξεπερνά κατά πολύ το ετήσιο διαθέσιµο ποσό από τα δηλωθέντα εισοδήµατά του. Μια µονοκατοικία 450 τ.µ. στο Μαρούσι απαιτεί για λογαριασµούς ρεύµατος τουλάχιστον 15.000 € έως 20.000 € ετησίως, µαζί µε όσα πληρώνει ο καταναλωτής µέσω της ∆ΕΗ (δηµοτικά τέλη κ.λπ.).

Επιπρόσθετα, είτε µιλάµε για θέρµανση µε πετρέλαιο είτε αναφερόµαστε στο φτηνότερο φυσικό αέριο, για ένα τέτοιο σπίτι που στεγάζει τέσσερις έως έξι ανθρώπους (τον Αδ. Γεωργιάδη, τη σύζυγό του, τα δύο ανήλικα τέκνα τους και τα τέκνα από τον πρώτο γάµο της συζύγου του που ενίοτε κατοικούν µαζί του), δεν µπορεί να καταβάλλει ετησίως ποσό µικρότερο των 8.000 ευρώ. Αν λοιπόν αθροίσουµε, πάντα συντηρητικά, τη δαπάνη ετήσιας θέρµανσης και λογαριασµών ρεύµατος, εύκολα προκύπτει ότι µιλάµε για ποσό της τάξης των 20.000€-22.000€. Όµως ο Αδ. Γεωργιάδης µαζί µε τη σύζυγο και τα δύο ανήλικα τέκνα τους καλούνται να ζήσουν µε µόλις…18.641,75 ευρώ.

Ο Άδωνης πληρώνει για ενέργεια πιο πολλά από όσα βγάζει…

Η ανάλυση των εσόδων

Πώς προκύπτει αυτό το νούµερο; Ο Αδ. Γεωργιάδης για τη χρήση 2020 δήλωσε στο πόθεν έσχες εισοδήµατα 31.955,28 ευρώ (άλλη περίπτωση) και 36.069 ευρώ (συνολικό καθαρό εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, επιδόµατα, πρόσθετες αµοιβές κ.λπ.). Επιπροσθέτως δήλωσε το ποσό των 660 ευρώ, ενώ άλλα 8,48 προστέθηκαν στο εισόδηµά του από µερίσµατα, τόκους, δικαιώµατα. Το συνολικό ετήσιο εισόδηµά του ανέρχεται σε 68.692,76 ευρώ.

Αντίστοιχα η σύζυγός του δήλωσε εισόδηµα 9.379,60 ευρώ και άλλα 8,20 από µερίσµατα, τόκους, δικαιώµατα. Συνολικά λοιπόν η τετραµελής οικογένεια Αδ. Γεωργιάδη–Ευγ. Μανωλίδου δήλωσε εισοδήµατα για το 2020 της τάξης των 78.080,56 ευρώ. Από αυτά, και όπως προκύπτει από τη σύγκριση των δηλώσεων πόθεν έσχες 2020 (χρήση 2019) και 2021 (χρήση 2020), καταβάλλει στις τράπεζες από τις οποίες έχει δανειοδοτηθεί, το ποσό των 24.779,82 ευρώ (στις 31.12.2019 οι δανειακές οφειλές ανέρχονταν στο ποσό των 582.538,85 ευρώ, ενώ δώδεκα µήνες µετά ανέρχονταν σε 557.759,03 ευρώ). Επίσης µέσα στο 2020 αύξησε τις τραπεζικές καταθέσεις του κατά 28.658,79 ευρώ, δεδοµένου ότι για τη χρήση του 2019 είχε δηλώσει το ποσό των 18.829,05 ευρώ ενώ στο τέλος του 2020 δήλωσε 47.487,84 ευρώ. Άρα κράτησε χρήµατα από το εισόδηµά του και τα αποταµίευσε.

  • 28.658,79 ευρώ αποταμίευσε, αυξάνοντας τις τραπεζικές του καταθέσεις σε σχέση με το 2019.
  • 113.000 έως 168.000 ευρώ είναι σύμφωνα με την ΑΑΔΕ το τεκμήριο διαβίωσης για μια κατοικία σαν αυτή όπου ζει η οικογένεια Γεωργιάδη.
  • 22.000  ευρώ είναι με συντηρητικούς υπολογισμούς η δαπάνη ετήσιας θέρμανσης και λογαριασμών ρεύματος για ένα σπίτι 450 τ.μ. στο Μαρούσι.

Ο Άδωνης πληρώνει για ενέργεια πιο πολλά από όσα βγάζει…Οι 18.641,75 ευρώ και τα τεκµήρια

Ωστόσο, έστω και αυθαίρετα, αφαιρούµε από το συνολικό εισόδηµα τον φόρο που κλήθηκε να πληρώσει και τον υποεκτιµούµε υπολογίζοντάς τον στις 5.000 ευρώ – είναι σίγουρα υψηλότερος. Με τον ίδιο τρόπο υποεκτιµούµε και τη συνεισφορά του Αδ. Γεωργιάδη στον ΕΝΦΙΑ από τα 14 δηλωθέντα ακίνητα – στα 13 κατέχει ποσοστά ενώ νέµεται εκείνος σε ποσοστό 100% µία µονοκατοικία 450,37 τ.µ. στο Μαρούσι – και υπολογίζουµε ότι ανέρχεται σε µόλις 1.000 ευρώ – επίσης σίγουρα είναι παραπάνω. Κάτω από όλα αυτά τα δεδοµένα ο Αδ. Γεωργιάδης, η σύζυγός του Ευγ. Μανωλίδου και τα δύο ανήλικα τέκνα τους, που όλοι µαζί µένουν σε οικία 450 τ.µ., κλήθηκαν – και κατάφεραν όλως αδιευκρινίστως! – να ζήσουν µε το ετήσιο ποσό των 18.641,75 ευρώ!

Όµως το ενεργειακό κόστος της µονοκατοικίας στο Μαρούσι, κύρια κατοικία της οικογένειας, ξεπερνά τις 20.000 ευρώ – πάλι υποεκτιµηµένο. Από την άλλη, από τα τεκµήρια διαβίωσης της ΑΑ∆Ε προκύπτει ότι για να διατηρείς µια τέτοια µονοκατοικία θα πρέπει να δηλώνεις εισόδηµα από 113.000 έως 168.000 ευρώ – καλύπτεται από το δάνειο που έχει λάβει. Όµως ο Αδ. Γεωργιάδης, όλως αδιευκρινίστως, δηλώνει συνολικό εισόδηµα µόλις 78.080,56 ευρώ, από το οποίο αν αφαιρεθούν όλα τα παραπάνω, µένει ετησίως το ποσό των 18.641,75 ευρώ ή 1.553,49 ευρώ µηνιαίως.

Προφανώς η οικογένεια Γεωργιάδη δεν σιτίζεται, δεν ντύνεται, δεν πληρώνει δίδακτρα τέκνων, δεν ψυχαγωγείται, δεν καταβάλλει χρήµατα για ίντερνετ, τηλεφωνία, ύδρευση, δεν βάζει βενζίνη στο αυτοκίνητο των 1.400 κ.εκ., αφού ο λογαριασµός δεν βγαίνει. Εκτός κι αν στη µονοκατοικία των 450 τ.µ. έχει επιλέξει να µην έχει ρεύµα ούτε θέρµανση. Το µόνο σίγουρο αν συσχετίσεις τα δηλωθέντα εισοδήµατα µε το ακίνητό του και την ετήσια συντήρησή του, είναι το αδιευκρίνιστο που πλανιέται πάνω από τη µονοκατοικία του Αδ. Γεωργιάδη… Με 1.500 ευρώ τον μήνα καλείται να ζήσει η οικογένεια Γεωργιάδη σε μια μονοκατοικία 450 τ.μ. στο Μαρούσι…

πηγή: documentonews.gr

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood