Διανομή καινούργιων παιδικών παπουτσιών σε παιδιά ηλικίας 1–18 ετών, πραγματοποιήθηκε από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» σε συνεργασία με τον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών.

Η δράση αφορούσε εκτός από παιδιά-ωφελούμενα των κοινωνικών δομών του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, και μαθητές.

Η διανομή πραγματοποιήθηκε στις Σάπες και στην Ξυλαγανή και  διανεμήθηκαν περίπου 200 ζευγάρια παιδικών παπουτσιών σε παιδιά  όλων των οικισμών του Δήμου.