Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες κοινή καταδυτική αποστολή και εκτενής και επιλεκτική δειγματοληψία πετρωμάτων από την κορυφή και τα πρανή του υποθαλάσσιου ηφαιστείου του Κουλούμπου, το οποίο είναι ένα από τα δύο ενεργά κέντρα του ηφαιστειακού πεδίου της Σαντορίνης, από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και από το Ινστιτούτο Μελέτης & Παρακολούθησης Ηφαιστείου Σαντορίνης (ΙΜΠΗΣ).

68708d25 katadysi 1Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των στόχων του προγράμματος της ΕΑΓΜΕ για την εκτίμηση της ηφαιστειακής διακινδύνευσης στον χώρο, σε συνεργασία με το ΙΜΠΗΣ και την Περιβαλλοντική Οργάνωση «Dive In Action», η οποία δραστηριοποιείται στη Σαντορίνη με σκοπό την προστασία του φυσικού υποθαλάσσιου τοπίου, ιδιαίτερα δε των μουσειακών σχηματισμών της καλδέρας του ηφαιστείου της Σαντορίνης.

b4bb4801 thesi santoriniΚαθοριστική υπήρξε η συμβολή του Δήμου Θήρας και προσωπικά του Δημάρχου Αντώνη Σιγάλα ο οποίος εξασφάλισε τη διάθεση κατάλληλου σκάφους από τη «Συνένωση Λεμβούχων Σαντορίνης».

23bf7acc koloumposΟι δύτες της Dive In Action, Καμπανός Δημήτρης, εκπαιδευτής καταδύσεων με πιστοποίηση στην Επιστημονική Κατάδυση και Φυσική Ωκεανογραφία, και Ανδριάνα Δαρζέντα και Αναστασιάδης Λάζαρος, βοηθοί εκπαιδευτές, συνέλεξαν 37 μεγάλα θραύσματα πετρωμάτων από βάθη μεταξύ -21 και -54 μέτρων τα οποία είχαν εκτιναχθεί κατά την έκρηξη του 1650.

11208e75 katadysi 2Η μελέτη, ανάλυση και χρονολόγηση αυτών των δειγμάτων αναμένεται να παράσχουν πολύτιμες πληροφορίες για τα πετρώματα που δομούσαν τον υποθαλάσσιο κώνο του Κουλούμπου πριν την έκρηξη του 1650. Αυτό θα βοηθήσει καθοριστικά στην ποσοτική εκτίμηση του ηφαιστειακού κινδύνου από πιθανή επαναδραστηριοποίηση, ώστε οι αρχές πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές να σχεδιάσουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των κατοίκων και επισκεπτών, αν ποτέ χρειαστεί.

de2181c9 vathymetriaΤον συντονισμό της δράσης είχε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Φυσικών Κινδύνων της ΕΑΓΜΕ και Πρόεδρος του ΙΜΠΗΣ, Δρ Γιώργης Βουγιουκαλάκης.