Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) έχει ως βασική αποστολή του την προστασία
της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων του καταναλωτή καθώς και την ευαισθητοποίησή
του με την αντικειμενική, έγκυρη και άμεση ενημέρωσή του σε θέματα ασφάλειας των
τροφίμων.

Ο ΕΦΕΤ, με στόχο η ενημέρωση που παρέχει να έχει την ευρύτερη δυνατή απήχηση στο καταναλωτικό κοινό, προχώρησε στη δημιουργία λογαριασμών στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram και στο YouTube.

Συγκεκριμένα: