Υπογράφηκε στην Ξάνθη, από τον Δήμαρχο Ξάνθης Μανώλη Τσέπελη και τον Πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Κομοτηνής “Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.” Αθανάσιο Λάπατα, η προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δύο μερών για την υλοποίηση του έργου “Αποκατάσταση Υποδομών Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης”.

Το εν λόγω έργο αφορά στην αποκατάσταση της βατότητας τμημάτων οδών πλησίον υδατορεμάτων στους οικισμούς Δαφνώνα, Γέρακα, Νεοχώρι και Μέγα Εύμοιρο της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης. Στόχος του είναι η δημιουργία λειτουργικών και ασφαλών υποδομών για τη βελτίωση των συνθηκών βατότητας σε τμήματα οδών πλησίον υδατορεμάτων, ώστε να βελτιωθεί η βατότητα των οδών και να ενισχυθεί η ασφαλής χρήση τους από τους πολίτες και κυρίως τους κατοίκους των οικισμών.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός “Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.” με ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τεχνικής και Συμβουλευτικής Yποστήριξης στον Δήμο Ξάνθης, θα συμβάλλει καθοριστικά στην ωρίμανση και υλοποίηση του έργου.

3ea32142 screenshot 1842
Ο Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης (αριστερά) και ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Κομοτηνής “Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.” Αθανάσιος Λάπατας.

Το έργο θα λάβει χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνολικού ύψους 843.000 € και η χρονική διάρκεια εκτέλεσης όλων των απαραίτητων εργασιών μέχρι και την υλοποίησή του προβλέπεται να είναι 36 μήνες.

Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού “Κ.ΚΑΡΑΘΕΩΡΗ Α.Ε.”, Αθανάσιος Λάπατας, δήλωσε σχετικά: “Για τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.» η «οριζόντια» συνεργασία με τον Δήμο Ξάνθης αποτελεί επιστέγασμα μιας διαρκούς, συστηματικής, και μεθοδικής εργασίας του Οργανισμού. Στο πλαίσιο του ρόλου του ως επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος των ΟΤΑ, με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, εδραιώνεται ως σημείο αναφοράς για την πρόοδο των έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα και την απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων, όχι μόνο στους Δήμους-μετόχους του, αλλά και σε υπερτοπικό επίπεδο“.