Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με την όποια υιοθετήθηκε η πρόταση του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών για τη λειτουργία Λυκειακών τάξεων στο Γυμνάσιο της Ξυλαγανής από τη σχολική χρονιά 2022-2023.
Έτσι οι μαθητές και οι μαθήτριες θα αποφύγουν την ταλαιπωρία που συνεπάγεται η μετακίνηση τους, και η Ξυλαγανή δεν θα υποστεί πλήγμα από την έλλειψη μιας σχολικής δομής.
Το σχετικό αίτημα του Δήμου υποστηρίχθηκε σθεναρά από τοπικούς θεσμικούς φορείς και ιδιαίτερα από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης Μαριγούλα Κοσμίδου, τους οποίους ο Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών Ντίνος Χαριτόπουλος ευχαριστεί θερμά για την συμπαράσταση τους.