Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, συνυπέγραψαν στην Κομοτηνή ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Χρήστος Μέτιος και ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας σηματοδοτεί την ανάπτυξη διαρκούς συνεργασίας των δύο μερών για την υλοποίηση προγραμμάτων επίσημου ελέγχου τροφίμων με σκοπό τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών.

Οι βασικοί στόχοι της συνεργασίας είναι:

  • η υλοποίηση προγράμματος επίσημου ελέγχου τροφίμων για την περίοδο 2022-2026,
  • η διαχείριση πιθανών διατροφικών περιστατικών και κρίσεων ή άλλων έκτακτων περιστατικών,
  • η διερεύνηση καταγγελιών και αναφορών πολιτών,
  • η υποστήριξη των επιθεωρήσεων που διενεργούνται στη χώρα μας από ξένες αποστολές.

Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου, παρόντες ήταν ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Παύλος Δαμιανίδης, η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Κατερίνα Φωτιάδου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Νίκος Φωτεινιάς, ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ Σταύρος Ζαννόπουλος, η Διευθύντρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΦΕΤ ΑΜ-Θ Γεωργία Δαυίδ, και στελέχη του ΕΦΕΤ.