Στην εκδήλωση για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και του Δικτύου Συνδέσμων Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΔΙΣΒΒΑΜΘ παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης Αντώνης Γραβάνης.

Αφού χαιρέτησε την εκδήλωση και μετέφερε τα θερμά του συγχαρητήρια για τη συνέργεια μεταξύ πανεπιστημίου και επιχειρηματικότητας, κατέθεσε τις προτάσεις του Επιμελητηρίου επί του θέματος.

Συγκεκριμένα, ανέφερε “τη μεγάλη συμβολή του Αναπτυξιακού Νόμου και των άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων” σε μια τέτοια συνεργασία, καθώς και τις “διαρκείς παρεμβάσεις που γίνονται μέσω του Επιμελητηρίου και μέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος για την εξάλειψη της γραφειοκρατίας, τη δημιουργία μηχανισμού ρευστότητας και την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό”.

cba2d315 dpth4Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΡ, επεσήμανε ότι “η συστηματική διασύνδεση πανεπιστημίου, έρευνας και επιχειρήσεων, είναι απαραίτητη και με πολλαπλά οφέλη για το επιχειρείν, τους νέους επιστήμονες, καθώς και την οικονομική ευημερία του τόπου. Εξαιρετικά σημαντικό είναι τα οφέλη αυτά να αφορούν εξίσου, τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις”.

Μεταξύ των προτάσεών του, ο κ. Γραβάνης, ανέφερε:

  • Τη διασύνδεση των επιχειρήσεων, ειδικά των βιομηχανιών, με την έρευνα, μέσω μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, διδακτορικής αλλά και μεταδιδακτορικής έρευνας.
  • Τη δημιουργία ενός φορέα στα Επιμελητήρια ως άμεσο κανάλι επικοινωνίας, ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας προς τις επιχειρήσεις- μέλη τους, για την καλύτερη διασύνδεση πανεπιστημίου και επιχειρήσεων.
  • Τη συνεργασία πολύ μικρών ή μικρών ομοειδών επιχειρήσεων
    (cluster), με στόχο την ενίσχυση συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα.
  • Την πιο άμεση διασύνδεση των φοιτητών με τις επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση.
  • Τη διενέργεια εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων προς τις επιχειρήσεις για τη διαρκή βελτίωσή τους.

97fb45cf dpth2Τέλος, ο κ. Γραβάνης, ευχαρίστησε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και συγκεκριμένα τον Πρύτανη κ. Αλέξανδρο  Πολυχρονίδη, καθώς και την Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, κα Μαρία Μιχαλοπούλου, για τη συμβολή τους και σε πανεπιστημιακό και σε τοπικό επίπεδο, και δεσμεύτηκε ότι το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, θα είναι πάντα αρωγός και συμπαραστάτης σε  πρωτοβουλίες ενίσχυσης της τοπικής ανάπτυξης.

7c7d25e8 dpth1