Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE GRECABAT διοργανώνει τηλεδιάσκεψη με θέμα τη Διαχείριση του Σπηλαίου της Μαρώνειας.

Αντικείμενο της ενέργειας είναι η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση διατήρησης και τις προτάσεις διαχείρισης στο πλαίσιο της υφιστάμενης θεσμικής προστασίας του σπηλαίου (θυμηθείτε εδώ την πρόσφατη εθελοντική δράση των Rodopi Runners για την προσβασιμότητα του σημείου όπου βρίσκεται το σπήλαιο).

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25/05/2022 και ώρα 10:00–12:00 μέσω της πλατφόρμας zoom στον σύνδεσμο Launch Meeting – Zoom

80002940 screenshot 1772