Αποσφραγίστηκαν οι προσφορές στο πλαίσιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που προκήρυξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών για το έργο “Επισκευή-συντήρηση του κτιρίου του Δημαρχείου Σαπών – Β΄ φάση”, από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Β’ φάσης και σε συνέχεια της προηγούμενης Α΄ φάσης, θα αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου που αφορά στην εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του κτιρίου του Δημοτικού Καταστήματος Σαπών, “με στόχο τη διαμόρφωση λειτουργικών χώρων μακροχρόνιας αντοχής”.

Η ανακαίνιση του δημαρχιακού μεγάρου, “στοχεύει στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, στην αναβάθμιση των χώρων του και της λειτουργικότητάς του, με συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής”.