Ανακοίνωση Δήμου Κομοτηνής:

Όσοι έχουν επιλεγεί για απασχόληση στον Δήμο Κομοτηνής στο πλαίσιο της δημόσιας πρόσκλησης Νο 2/2022 του ΟΑΕΔ για την «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», υποχρεούνται να προσέρχονται στο Δημαρχείο για να καταθέτουν το ενημερωτικό σημείωμα που θα παραλαμβάνουν από τον ΟΑΕΔ.  

Η προσέλευση και η κατάθεση του σημειώματος καθώς επίσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνεται καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες 09:00-12:30, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πληροφορίες: Δημήτρης Καρακώτσιος, 25313-52470 και 25313-52443.