Την υποδιοικήτρια της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ειρήνη Χατζοπούλου συνάντησε σήμερα Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 στο γραφείο του στις Σάπες ο Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών Ντίνος Χαριτόπουλος.

Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε αποτίμηση της περιόδου της πανδημίας και διαπιστώθηκε πως η άψογη συνεργασία που είχαν στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος και η 4η Υγειονομική Περιφέρεια, έφεραν θετικά αποτελέσματα στη διαχείριση της πανδημίας τοπικά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η Υποδιοικήτρια ζήτησε και έλαβε τη στήριξη του Δημάρχου για το πρόγραμμα πρόληψης κατά του Καρκίνου που θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ο Δήμαρχος από την πλευρά του έθεσε το ζήτημα της αναβάθμισης του Ιατρείου Μαρώνειας σε Πολυιατρείο προκειμένου να ενισχυθεί ολόκληρη η παραλιακή ζώνη και ενόψει της θερινής περιόδου, περαιτέρω στελέχωση όλων των υγειονομικών μονάδων του Δήμου καθώς και την κτιριακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Σαπών, ζητήματα για τα οποία η κ. Χατζοπούλου τοποθετήθηκε θετικά και δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει σε κεντρικό επίπεδο.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί μεταξύ των δύο πλευρών.