Λόγω αναβάθμισης των υποδομών εξυπηρέτησης της υπηρεσίας EgnatiaPass από το Σάββατο 29/5/22 στις 15:00 έως και την Κυριακή 30/5/22 στις 15:00, θα υπάρξει διακοπή των προσφερόμενων υπηρεσιών και ειδικότερα:

Α. Δεν θα είναι εφικτή η δυνατότητα:

  • ανανέωσης συνδρομητικού λογαριασμού.
  • παροχής οποιασδήποτε πληροφορίας που αφορά στους συνδρομητικούς λογαριασμούς (διαθέσιμο υπόλοιπο, διελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν, κ.ά.).
  • εξυπηρέτησης αιτημάτων αλλαγής στοιχείων ή συνδρομητικού προγράμματος.
  • προσθήκης νέων πομποδεκτών ή αλλαγή υπαρχόντων για οποιονδήποτε λόγο.
  • εξυπηρέτησης αιτημάτων σχετικά με τη λειτουργία της εφαρμογής myEgnatiaPass (π.χ. απεμπλοκή λογαριασμού).

Β. Δεν θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή myEgnatiaPass μέσω Internet ή Συσκευών Έξυπνης Τηλεφωνίας.

Για αυτόν τον λόγο και σε περίπτωση που οι συνδρομητές σκοπεύουν να ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια του προαναφερόμενου διαστήματος, προτείνεται από την εταιρεία να επιβεβαιώσουν έγκαιρα την ύπαρξη επαρκούς διαθέσιμου υπολοίπου στον συνδρομητικό τους λογαριασμό.

Η αναβάθμιση των υποδομών ΔΕΝ  επηρεάζει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών πομποδεκτών EgnatiaPass, που σημαίνει οτι καθ’ όλη τη διάρκεια του προαναφερόμενου διαστήματος οι συνδρομητές μπορούν να χρησιμοποιούν κανονικά τις Ηλεκτρονικές Λωρίδες πληρωμής Τέλους Διοδίου, τόσο στους σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού Α.Ε. όσο και στους λοιπούς αυτοκινητόδρομους της χώρας, επωφελούμενοι των πιθανών εκπτώσεων που προβλέπονται από το συνδρομητικό πρόγραμμα που έχουν επιλέξει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών της υπηρεσίας EgnatiaPass καλώντας στο 2310-470 100.

Η εταιρεία ευχαριστούμε τους συνδρομητές για τη συνεργασία τους και ζητά εκ των προτέρων συγγνώμη για την πιθανή αναστάτωση που θα τους προκαλέσει.