Αρχίζουν στον Ίασμο οι εργασίες των τελευταίων 950 συνδέσεων στο Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων (Βιολογικού Καθαρισμού), προϋπολογισμού 818.400 ευρώ, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 18 μηνών.

Πρόκειται για το τελευταίο υποέργο με το οποίο ολοκληρώνεται το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού Ιάσμου, ένα “έργο πνοής”, όπως τονίζει ο Δήμαρχος Ιάσμου, Οντέρ Μουμίν, υπογραμμίζοντας πως “το δίκτυο του βιολογικού θα φτάσει σε κάθε νοικοκυριό χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των δημοτών”.
Ο Οντέρ Μουμίν απευθύνει “θερμές ευχαριστίες” στη νυν αλλά και στις προηγούμενες διοικήσεις της ΔΕΥΑ Κομοτηνής για “τη συνεργασία και τις συστηματικές κοινές προσπάθειες για ένταξη του έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης”.
3ca226da img 3693
Μετά την επικύρωση της εξέλιξης με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, από τον ίδιο, τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Κομοτηνής Στράτο Τσακιρίδη και εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, ο Δήμαρχος Ιάσμου δήλωσε με νόημα:
Συνυπογράψαμε με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ Κομοτηνής και την ανάδοχο εταιρεία το υποέργο που αποτελεί την τελευταία φάση του έργου του Βιολογικού Καθαρισμού Ιάσμου. Το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού Ιάσμου “τρέχει” εδώ και περίπου 15 χρόνια. Επί της προηγούμενης διοίκησης υπήρχε μια μεγάλη καθυστέρηση, διότι οι τελευταίες αυτές συνδέσεις (οι 950) δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική χρηματοδότηση. Έτσι, θα έπρεπε ο ίδιος ο Ιασμιώτης να επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστος για να προχωρήσει η κατασκευή των τελικών συνδέσεων“.
7d48eac9 img 3694