Έληξε χθες Τρίτη 10 Μαΐου 2022 η προθεσμία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της Διακήρυξης του έργου “Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Σαπών” που προκήρυξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Μαρωνείας-Σαπών και αφορά την επιλογή αναδόχου.

Το έργο αφορά την κατασκευή ενός νέου τροφοδοτικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, το οποίο θα εξυπηρετεί την πόλη των Σαπών, τον μόνιμο οικισμό Ποντίων Σαπών, και τον οικισμό του Αρσακείου και ειδικότερα τη δημιουργία αγωγού από τις γεωτρήσεις στην περιοχή Πρωτάτου έως τις υφιστάμενες δεξαμενές.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1.129.032 ευρώ προ ΦΠΑ, και ο χρόνος υλοποίησης του είναι ένα έτος.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου του Δήμου, “με το συγκεκριμένο έργο θα αναβαθμιστεί στο σύνολό του το υφιστάμενο δίκτυο της περιοχής και θα θωρακιστεί απέναντι σε προβλήματα λειψυδρίας καθώς θα μεταφέρονται μεγαλύτερες ποσότητες ύδατος που θα συμβάλλουν στη πληρέστερη επάρκεια του στην περιοχή”.