Με ανανεωμένο σχεδιασμό, σύγχρονη αισθητική και εμπλουτισμένο περιεχόμενο, είναι πλέον η νέα ιστοσελίδα του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.

Φιλική προς τους χρήστες, η ιστοσελίδα αποτελεί ένα δυναμικό κανάλι αμφίδρομης επικοινωνίας, λειτουργικό και εύχρηστο, με ολοκληρωμένο περιεχόμενο, χρήσιμες διασυνδέσεις και εφαρμογές.

Ο εμπλουτισμένος και ανανεωμένος ιστότοπος του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, που είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με πρότυπα φιλικά σε άτομα με αναπηρία και με δυνατότητα πρόσβασης από tablet και smartphones, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να βρει αναλυτικές πληροφορίες για τη δομή, τη λειτουργία και τις δράσεις του Δήμου, ανακοινώσεις, διαγωνισμούς και προκηρύξεις, πληροφορίες για θέματα καθημερινότητας και τουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και οδηγό του πολίτη με πληροφορίες και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση έκδοσης διαφόρων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας είναι: https://www.maroneiasapes.gov.gr