Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών ολοκλήρωσε την εκπόνηση και έγκριση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), στοχεύοντας, όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, σε ένα “σύγχρονο, βιώσιμο, λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα, για την εξασφάλιση των απαραίτητων όρων προώθησης της ηλεκτροκίνησης, μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου υποδομών φόρτισης στα λειτουργικά του όρια”.

Ο Δήμος, σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρία, χωροθέτησε, χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία χωρικής ανάλυσης και επιστημονικές μεθόδους για την τεκμηρίωση της βέλτιστης επιλογής, 19 σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που εξυπηρετούν στο σύνολό τους τις ανάγκες φόρτισης όλων των κατηγοριών. Τα σημεία προσδιορίστηκαν να λειτουργήσουν σε διάφορα σημεία του Δήμου, με στόχο τη διεύρυνσή τους σε όλη την επικράτειά του. Βρίσκονται σε πολλούς οικισμούς του Δήμου και στην παραλιακή ζώνη, ενώ έχουν προβλεφθεί θέσεις για ιδιωτικά οχήματα και ταξί καθώς επίσης σημεία επαναφόρτισης ΑμεΑ και τουριστικών λεωφορείων.

Σύμφωνα με το ίδιο δελτίο Τύπου, “το Σ.Φ.Η.Ο. εγκρίθηκε με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών και σηματοδοτεί τη βούληση της Δημοτικής Αρχής για τη μετάβαση σε μία οικονομία αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον”.