Για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Δήμος Ιάσμου διανέμει γεύματα αγάπης για το καθιερωμένο ιφτάρ κατά τον μήνα του Ραμαζανιού.
Οι διανομές γίνονται καθημερινά σε διαφορετικούς οικισμούς, πόρτα-πόρτα σε σπίτια.
«Ξεκινήσαμε από το Μωσαϊκό και τη Διαλαμπή, συνεχίσαμε σε Αγίασμα, Γαλήνη, Αμβροσία, Παλλάδιο, Φωλιά, Ρίζωμα, Ληνό. Κατά το Ραμαζάνι θα προσφέρουμε γεύματα αγάπης για το καθιερωμένο ιφτάρ σε έντεκα χωριά μας. Ευχαριστώ όλους όσους συμπράττουν», δήλωσε εο Δήμαρχος Οντέρ Μουμίν.
Γεύματα αγάπης κατά το Ραμαζάνι από τον Δήμο Ιάσμου Γεύματα αγάπης κατά το Ραμαζάνι από τον Δήμο Ιάσμου Γεύματα αγάπης κατά το Ραμαζάνι από τον Δήμο Ιάσμου Γεύματα αγάπης κατά το Ραμαζάνι από τον Δήμο Ιάσμου Γεύματα αγάπης κατά το Ραμαζάνι από τον Δήμο Ιάσμου Γεύματα αγάπης κατά το Ραμαζάνι από τον Δήμο Ιάσμου Γεύματα αγάπης κατά το Ραμαζάνι από τον Δήμο Ιάσμου Γεύματα αγάπης κατά το Ραμαζάνι από τον Δήμο Ιάσμου Γεύματα αγάπης κατά το Ραμαζάνι από τον Δήμο Ιάσμου Γεύματα αγάπης κατά το Ραμαζάνι από τον Δήμο Ιάσμου Γεύματα αγάπης κατά το Ραμαζάνι από τον Δήμο Ιάσμου Γεύματα αγάπης κατά το Ραμαζάνι από τον Δήμο Ιάσμου Γεύματα αγάπης κατά το Ραμαζάνι από τον Δήμο Ιάσμου Γεύματα αγάπης κατά το Ραμαζάνι από τον Δήμο Ιάσμου Γεύματα αγάπης κατά το Ραμαζάνι από τον Δήμο Ιάσμου Γεύματα αγάπης κατά το Ραμαζάνι από τον Δήμο Ιάσμου Γεύματα αγάπης κατά το Ραμαζάνι από τον Δήμο Ιάσμου Γεύματα αγάπης κατά το Ραμαζάνι από τον Δήμο Ιάσμου Γεύματα αγάπης κατά το Ραμαζάνι από τον Δήμο Ιάσμου