Ευχές εν όψει Πάσχα από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου Κομοτηνής "Κ. Καραθεοδωρή"

Ευχές εν όψει Πάσχα από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου Κομοτηνής "Κ. Καραθεοδωρή"
Ο Πρόεδρος Αθανάσιος Λάπατας.

Ευχές εν όψει Πάσχα από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου Κομοτηνής "Κ. Καραθεοδωρή"