Ο Διοικητής και Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελος Ρούφος, ευχαριστεί θερμά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (Δ.Ε.Δ.Δ.Α.), Μάριο Τσάκα, για την ανακαίνιση μίας χειρουργικής πτέρυγας στην οποία είναι εγκατεστημένες τρεις Πανεπιστημιακές Κλινικές του Π.Γ.Ν.Α. (Α΄ Χειρουργική Κλινική, ΩΡΛ Κλινική και Ουρολογική Κλινική), και για τη δωρεά δώδεκα σύγχρονων νοσοκομειακών κλινών με συνοδό πρόσθετο εξοπλισμό.

“Χάρη σε αυτή τη δωρεά αλλά και την προμήθεια και λειτουργία του νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, αναβαθμίζονται σημαντικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους ασθενείς, ενώ βελτιώνονται και οι συνθήκες εργασίας του υγειονομικού προσωπικού”, επεσήμανε ο κ. Ρούφος.

Ανακαίνιση χειρουργικής πτέρυγας τριών κλινικών του ΠΓΝΑ από τη ΔΕΔΔΑ Ανακαίνιση χειρουργικής πτέρυγας τριών κλινικών του ΠΓΝΑ από τη ΔΕΔΔΑ Ανακαίνιση χειρουργικής πτέρυγας τριών κλινικών του ΠΓΝΑ από τη ΔΕΔΔΑ Ανακαίνιση χειρουργικής πτέρυγας τριών κλινικών του ΠΓΝΑ από τη ΔΕΔΔΑ