Απάντηση Τσακλόγλου σε Ιλχάν Αχμέτ για 12%: Η κυβέρνηση παραδέχεται το πρόβλημα και μιλά για ανασχεδιασμό

Απάντηση Τσακλόγλου σε Ιλχάν Αχμέτ για 12%: Η κυβέρνηση παραδέχεται το πρόβλημα και μιλά για ανασχεδιασμό.
Screenshot_1462

Με πρωτοβουλία του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ, οι τρεις βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, κατέθεσαν ερώτηση προς τους υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας, και Ανάπτυξης για το μείζον ζήτημα της αδυναμίας υλοποίησης εκ μέρους της κυβέρνησης της νομοθετικής της πρωτοβουλίας για την καταβολή των οφειλομένων της περιόδου 2010-2015 προς τις επιχειρήσεις, που αφορούν την επιδότηση του 12% του κόστους εργασίας.

Στην απάντηση του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου, η κυβέρνηση επί της ουσίας παραδέχεται ότι κατά το πρώτο στάδιο υλοποίησης της πολυσύνθετης διαδικασίας των συμψηφισμών/παρακρατήσεων, αναδείχθηκαν πολλά και σημαντικά προβλήματα, καθώς και ζητήματα γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων, δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας απαιτούνται πολλαπλά και σύνθετα βήματα” .

Με βάση τα παραπάνω θεσμοθετήθηκε η νέα διάταξη του άρθρου 79 του ν. 4916/2022 (Α ́65). Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εργάζονται με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για τον “επανασχεδιασμό της διαδικασίας προς την κατεύθυνση της απλοποίησης, επιτάχυνσης και επίλυσης των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο εφαρμογής της διαδικασίας συμψηφισμού/παρακρατήσεων“.

Απάντηση Τσακλόγλου σε Ιλχάν Αχμέτ για 12%: Η κυβέρνηση παραδέχεται το πρόβλημα και μιλά για ανασχεδιασμόΤα ερωτήματα που τέθηκαν προς τους υπουργούς ήταν στην βάση της επιστολής που απεστάλη από το Δίκτυο Συνδέσμου Βιομηχανιών Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Συγκεκριμένα:

  1. Προτίθεστε να δώσετε ρητή εντολή στις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ προκειμένου να παρέχονται ασφαλιστικές ενημερότητες σε επιχειρήσεις που έχουν να λαμβάνουν αποδεδειγμένα σημαντικά ποσά από το δημόσιο με τη μορφή οφειλομένων από το εργοδοτικό κόστος εργασίας της περιόδου 2010-2015 και οφείλουν μόλις ένα μικρό μέρος αυτών;
  2. Γιατί συνεχίζεται το άγος των διώξεων σε βάρος επιχειρήσεων με οφειλές προς το ΕΦΚΑ όταν ξεπερνούν το ποσό των 30.000 ευρώ, ακόμα και όταν εκείνες προβαίνουν στην ρύθμισή τους; Πότε και με ποιον τρόπο θα σταματήσει αυτός ο διασυρμός των ανθρώπων του επιχειρείν στην χώρα μας που επιδιώκουν σε περίοδο έντονης κρίσης να παραμείνουν ζωντανές οι επιχειρήσεις τους και οι θέσεις εργασίες που διασφαλίζονται από την συνέχιση της λειτουργία τους;
  3. Γιατί διαιωνίζεται η ομηρία των επιχειρήσεων με την άρνηση από την ΑΑΔΕ παροχής φορολογικής ενημερότητας όταν αυτές δια νόμου έχουν λαμβάνειν σημαντικά ποσά από το ελληνικό δημόσιο;
  4. Πώς σκοπεύετε να παρέμβετε στο πρόβλημα πολλών επιχειρήσεων που αδυνατούν να παραιτηθούν από τα ένδικα μέσα, από την στιγμή που οι τράπεζες αρνούνται την άρση των ενεχυριάσεων ζητώντας την προκαταβολή των ανωτέρω ποσών;
  5. Κατά ποίον τρόπο εντέλει το κράτος εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην χώρα μας, όταν αποδεικνύεται αφερέγγυο το ίδιο ακόμα και στην υλοποίηση δικών του αποφάσεων για να τις κρατήσει ζωντανές και μάλιστα σε ευαίσθητες ακριτικές περιοχές της πατρίδας μας όπως είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης;

Η απάντηση Τσακλόγλου προς τον Ιλχάν Αχμέτ

«Κατά το πρώτο στάδιο υλοποίησης της πολυσύνθετης διαδικασίας των συμψηφισμών/παρακρατήσεων, αναδείχτηκαν πολλά και σημαντικά προβλήματα, καθώς και ζητήματα γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων, δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας απαιτούνται πολλαπλά και σύνθετα βήματα με την εμπλοκή πολλών υπηρεσιών (Ο.Α.Ε.Δ., Υπηρεσίες του Υπουργείου, Α.Α.Δ.Ε. και e-Ε.Φ.Κ.Α.), τα οποία αποκτούν μεγαλύτερη πολυπλοκότητα εξαιτίας του χρόνου που μεσολαβεί από την έναρξη της διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωσή της (έκδοση από Ο.Α.Ε.Δ. απόφασης αναγνώρισης απαίτησης, έκδοση από Ο.Α.Ε.Δ. πράξης εκκαθάρισης, διαβίβαση φακέλου στο Υπουργείο και εξέταση πληρότητάς του – αίτημα ανάληψης υποχρέωσης – έλεγχος και έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από ΓΔΟΥ Υπουργείου – έκδοση εντολής πληρωμής από διατάκτη Υπουργείου μετά από έλεγχο φακέλου και αλληλογραφία με Ο.Α.Ε.Δ. για τυχόν συμπληρώσεις στοιχείων, εκκαθάριση δαπάνης από Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου μετά από έλεγχο φακέλου και έκδοσης εντάλματος, εκτέλεση συμψηφισμού στο ύψος του εντάλματος, ενημέρωση της αρμόδιας ΔΟΥ για τήρηση αρχείου).

Παράλληλα, με τις εφαρμοζόμενες πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες ανακύπτουν προβλήματα κατά τη διαδικασία συμψηφισμού που διενεργείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής με συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας (συμψηφισμός μόνον εφόσον υπάρχει βεβαιωμένη οφειλή άλλως το ένταλμα ακυρώνεται, συμψηφισμός με το ύψος της βεβαιωμένης οφειλής την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος και όχι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης των απαιτήσεων κλπ) με αποτέλεσμα περαιτέρω επιβράδυνση και προβλήματα στη διαδικασία.

Έτσι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων δεν εξοφλούνται άπαξ αλλά σταδιακά, ανάλογα με τις βεβαιωμένες οφειλές τους στην Α.Α.Δ.Ε. ή και στον e-Ε.Φ.Κ.Α., με αποτέλεσμα η οριστική εξόφληση αυτών να απαιτεί απροσδιόριστο αριθμό επαναλαμβανόμενων διαδικασιών.

Με βάση τα παραπάνω θεσμοθετήθηκε η νέα διάταξη του άρθρου 79 του ν.4916/2022 (Α ́65). Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εργάζονται με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για τον επανασχεδιασμό της διαδικασίας προς την κατεύθυνση απλοποίησης, επιτάχυνσης και επίλυσης των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο εφαρμογής της διαδικασίας συμψηφισμού/παρακρατήσεων.

Σε ό,τι αφορά την χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 87 του ν. 4706/2020, «οι δικαιούχοι των αναγνωρισμένων ανεξόφλητων απαιτήσεων της παρ. 2 του παρόντος, λαμβάνουν αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, για όσο διάστημα το ύψος των αναγνωρισμένων απαιτήσεών τους σε βάρος του Ο.Α.Ε.∆. είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το άθροισμα των βεβαιωμένων οφειλών τους στη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης».     

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood