Αίτημα έκτακτης σύγκλησης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με θέμα τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά ενέργειας, και με κλήση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κατέθεσαν προς τον Πρόεδρό της οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία που συμμετέχουν στην επιτροπή.

Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνουν:

“Η ΔΕH και οι άλλοι πάροχοι ενέργειας, από το 2020 εφαρμόζουν μια απαράδεκτη τιμολογιακή πολιτική εις βάρος των καταναλωτών, με ακραία φαινόμενα αισχροκέρδειας και υπερκερδών, και με διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους εις βάρος όλων των καταναλωτών, από την οποία προκύπτουν υψηλά λειτουργικά κέρδη, όπως τα 871,7 εκατομμύρια ευρώ της ΔΕΗ το 2021 και τα υπερκέρδη των άλλων παρόχων.

Το θέμα αυτό, που είναι κρίσιμο για την προστασία τόσο του λαϊκού εισοδήματος όσο και της πορείας της οικονομίας, πρέπει να συζητηθεί σε βάθος στην Επιτροπή μας”.