Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, οτι μέχρι τις 30 Απριλίου 2022 υποχρεούνται να προβούν σε καθαρισμό των χώρων προς αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων θα επιβάλλονται οι νόμιμες ρυθμίσεις και κυρώσεις.