Μεγάλη ανάγκη για αίμα ομάδας Α- (Α αρνητικό) υπάρχει στην Υπηρεσία Αιμοδοσίας του “Σισμανόγλειου” Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313-51533.

Ενημερωθείτε για τις έκτακτες ανάγκες αίματος και τις προγραμματισμένες δράσεις αιμοδοσίας:

SOS: Μεγάλη ανάγκη αίματος στην Κομοτηνή