Ο υγειονομικός σταθμός του ΕΟΔΥ στην είσοδο της Ελλάδας από τον συνοριακό σταθμό της Νυμφαίας Κομοτηνής, έχει σταματήσει τη λειτουργία του στο πλαίσιο της χαλάρωσης των μέτρων έναντι της πανδημίας και του ελέγχου των εισερχομένων από τη Βουλγαρία.

Ωστόσο αναγνώστες μας παρατηρούν οτι η σχετική οδική σήμανση με τους κώνους και τα ειδικά διαχωριστικά, παραμένουν στο σημείο αν και δεν υπάρχει πλέον λόγος.

Προφανώς οι αρμόδιοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την απομάκρυνσή τους, καθώς πέραν του οτι είναι αχρείαστα πια, πρόδηλα δυσχεραίνουν την κυκλοφορία των οχημάτων με εμφανή τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Εκτός και αν αποφασίστηκε η μη αφαίρεσή τους με το σκεπτικό της πιθανής επαναλειτουργίας του υγειονομικού σταθμού στο μέλλον…

Νυμφαία: Ο Υγειονομικός Σταθμός του ΕΟΔΥ έφυγε, οι κώνοι και τα διαχωριστικά παραμένουν