Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ Χρήστος Παπαθεοδώρου, κατόπιν σχετικής απόφασης που έλαβε το Περιφερειακό Συμβούλιο στην 5η τακτική του συνεδρίαση την 28-3-2022, ανακοινώνει ότι τίθεται σε διαβούλευση η αλλαγή του λογοτύπου της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Η διαβούλευση άρχεται με τη δημοσίευση της παρούσης στην ιστοσελίδα και στα ΜΜΕ και λήγει στις 30-4-2022.

Διά της παρούσης καλούνται όλοι οι φορείς, συλλογικότητες και πολίτες της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, όπως υποβάλλουν εν είδει ιδεών και όχι εν είδει γραφήματος, τις προτάσεις τους για το νέο λογότυπο της Περιφέρειας.

Οι σχετικές προτάσεις μπορούν να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση perifsymvpamth@gmail.com, είτε ως φυσικό αρχείο στη διεύθυνση “Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ, Δημοκρατίας 1, ΤΚ 69 132 Κομοτηνή”.