Θαλάσσιες έρευνες και αναλύσεις με το ωκεανογραφικό σκάφος «ΑΙΓΑΙΟ», πραγματοποίησε στο Καστελόριζο ομάδα επιστημόνων του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος παρακολούθησης της οικολογικής ποιότητας των παράκτιων, ποτάμιων, και μεταβατικών θαλάσσιων υδάτων της Ελλάδας το οποίο υλοποιεί το ΕΛΚΕΘΕ.

Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ παρακολουθεί τα παράκτια θαλάσσια οικοσυστήματα από το 2012. Η εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας των παράκτιων οικοσυστημάτων βασίζεται σε φυσικοχημικά και βιολογικά δεδομένα στη στήλη του νερού και στο ίζημα, και στους δείκτες ποιότητας των 85 σταθμών που συγκροτούν το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης για τα 14 υδατικά διαμερίσματα της χώρας.

«H οικολογική ποιότητα των παράκτιων θαλάσσιων οικοσυστημάτων συνδέεται κυρίως με τις πιέσεις που δέχεται η παράκτια ζώνη. Η εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας των παράκτιων οικοσυστημάτων το 2019-2020 έδειξε ότι η πλειονότητα των σταθμών παρακολούθησης ήταν σε καλή ή και υψηλή οικολογική ποιότητα», αναφέρει η Διευθύντρια Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ, Αλεξάνδρα Παυλίδου, και συμπληρώνει: «Το Καστελόριζο αποτελεί εποπτικό σταθμό του εθνικού δικτύου παρακολούθησης για το υδατικό διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου. Η προηγούμενη δειγματοληψία στον σταθμό του Καστελόριζου πραγματοποιήθηκε το 2014 και η οικολογική ποιότητα προσδιορίστηκε ως υψηλή».

e3634b75 277572371 161900849599758 6996673995130593087 n antigrafiΟι ερευνητές του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ υλοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τα σκάφη «ΦΙΛΙΑ» και «ΑΙΓΑΙΟ».

Το πρώτο στάδιο του προγράμματος υλοποιήθηκε με το ερευνητικό σκάφος «ΦΙΛΙΑ» η ανακατασκευή του οποίου περατώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 με χρηματοδότηση του ΥΠΑΝ). Ο ερευνητικός πλόας ξεκίνησε στις 12 Μαρτίου και ολοκλήρωσε τις εργασίες σε όλο το παράκτιο δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδας, μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Ο πλόας συνεχίζεται με το σκάφος «ΑΙΓΑΙΟ», από τη Λήμνο, έως το Καστελόριζο, τα νησιά των Κυκλάδων και τον Σαρωνικό κόλπο.

Η επόμενη αποστολή των σκαφών του ΕΛΚΕΘΕ στο Καστελόριζο προγραμματίζεται για το ερχόμενο Φθινόπωρο.

Πληροφορίες: io.hcmr.gr και https://wfd.hcmr.gr/

20220327 152628 20220327 114019