Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει Βιωματικό Εργαστήριο (Workshop) Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής με τίτλο «Παρέα με έναν Μύθο! Καλλιεργώντας την Κοινωνική και Συναισθηματική Νοημοσύνη των Παιδιών και των Εφήβων», την Τρίτη 5 Απριλίου 2022, κατά τις ώρες 10:30-14:00, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής (Τσανάκλειος Σχολή).

To Εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» (MIS: 5047101) (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), το οποίο διεξάγει το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/ Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ» (Παράρτημα Ξάνθης).

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» έχει στόχο να αναδείξει τον πολιτισμικό πλούτο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως άξονα τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, με αφετηρία τη συστηματική καταγραφή, χαρτογράφηση και ανάδειξη των μύθων που αναφέρονται σε περιοχές της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, όπως αυτοί αναδύονται μέσα από κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Λογοτεχνίας, και τη διασύνδεση αυτών των μύθων με το σύγχρονο τοπίο της περιφέρειας (φυσικό, αρχιτεκτονικό, αρχαιολογικό, πολιτιστικό, γαστρονομικό) μέσω της ανάπτυξης πληροφοριακού ιστότοπου και εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που θα επιτρέπουν τη δημιουργία προσωποποιημένων διαδρομών σε περιοχές της Περιφέρειας ΑΜ-Θ με απώτερο στόχο την υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας. Επιπλέον, η ανάπτυξη ειδικής εκπαιδευτικής εφαρμογής για την παιδαγωγική αξιοποίηση του ερευνητικού υλικού από διδάσκοντες και διδασκόμενους στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέρος της οποίας αποτελεί η οργάνωση του Εργαστηρίου και άλλων ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών δράσεων που προγραμματίζονται στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος, προσδίδει στο Πρόγραμμα την προστιθέμενη αξία της δυνατότητας αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του στην εκπαίδευση.

 

Κομοτηνή: Το ΔΠΘ διοργανώνει βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Παρέα με έναν Μύθο! Καλλιεργώντας την Κοινωνική και Συναισθηματική Νοημοσύνη Παιδιών και Εφήβων»